חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: אבי דולב – התנהגות שאינה הולמת ,הרשעה פלילית

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת ,הרשעה פלילית (הרשעה  פלילית, עבירות רבות של זיוף ,מרמה, הונאה, גניבה בגינן נגזר עליו עונש מאסר בפועל. )
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת ,הרשעה פלילית (הרשעה  פלילית, עבירות רבות של זיוף ,מרמה, הונאה, גניבה בגינן נגזר עליו עונש מאסר בפועל. )

טראה

אל: יחידת הדין המשמעתי

המנהל הכללי

הנדון: קובלנה נגד האח אבי דולב
מכתבכם מיום 14.8.19

המנהל הכללי

משרד הבריאות

Director General

מאשר את המלצת ועדת הקובלנות מיום 13.8.19 נגד האח המעשי אבי דולב.

העתק: דייר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

ניים באב, התשע"יט
19 אוגוסט 2019
סימוכין: 522276419
(במענה: ציין סימוכין)

בברכה,

www.health.gov.il

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן