חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: אבי דולב – התנהגות שאינה הולמת מורשה לעסוק בסיעוד

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת מורשה לעסוק בסיעוד (הגשת תעודות רישום מזויפות ומסירת מידע לא נכון בבקשות קבלה לעבודה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת מורשה לעסוק בסיעוד (הגשת תעודות רישום מזויפות ומסירת מידע לא נכון בבקשות קבלה לעבודה)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון לחמש שנים
התליית רשיון לחמש שנים

Director General

מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

Ministry of Health, Jerusalem

י"א אדר ב תשע"א
17 מרץ, 2011

אסמכתא: 13 – 103/249990{מ)
(במענה: ציין אסמכתא)

הנדון: המלצה לפי תקנה 16 לתקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות),
התשמייא-1981 בעניין מר אבי דולב, ת.ז.
מכתבך מיום 14.3.11

משרד הבריאות, ירושלים

מקבל את המלצות הועדה ומודה לחברי הועדה על עבודתם.

אבקש לברר בשולי הדברים למול מינהל הסיעוד: האם הבירור שביצעו בתיהיים לפני קבלתו לעבודה
– הוא בירור שיגרתי? האם בכל מקרה של קבלה לעבודה, יש צורך בבירור מהימנות התעודה? אם לא,
מה הביא את בתיהייה לבירור במקרה זה!

בברכה,

העתק: גב' רותי רוטשטיין, מנהלת המחלקה להסמכה, מינהל הסיעוד

גב' נאוה אשכנזי, יועצת בכירה למנכייל
ת.ת. 10.4.11

דייר רוני גמזו

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן