חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: אברהם ועקנין – התנהגות שאינה הולמת, חוסר יכולת חוסר אחריות ורשלנות חמורה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת, חוסר יכולת חוסר אחריות ורשלנות חמורה (הנקבל פעל ללא הדרכה וללא הוראות או נהלים ברורים לגבי הטיפולים אותם ביצע, טיפל טיפול אוטוהמותראפי ללא הסמכה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת, חוסר יכולת חוסר אחריות ורשלנות חמורה (הנקבל פעל ללא הדרכה וללא הוראות או נהלים ברורים לגבי הטיפולים אותם ביצע, טיפל טיפול אוטוהמותראפי ללא הסמכה)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל- 4 שבועות
התליית רשיון ל- 4 שבועות

Director General

18

מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

רפואי), תשמייט-1988 בעניין האח אברהם ועקנין
מכתבך מיום 4.11.12

הנדון: המלצה לפי תקנה 16 לתקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות),
התשמ"א-1981 ולפי תקנה 25 לתקנות בריאות העם (העוסקים בסיעוד

תודה לך ולחברי הוועדה.

אבקש להחמיר ולהתלות לתקופה של 4 שבועות.

מדובר בהפרה קשה וחריגה קיצונית מסמכות.
סוף המקרה ללא מוות, לא מקטין מחומרתן.

העתק: עו"ד מירה היבנר-הראל, היועצת המשפטית

משרד הבריאות, ירושלים

בברכה,

Ministry of Health

כ"ג בחשון, התשע"ג
08 נובמבר, 2012
סימוכין: 55202312
(במענה: ציין סימוכין)

ירושלים Jerusalem

פרופ' רוני גמזו

רחי בן-טבאי 2, ירושלים 93591 ת"ד 1176, ירושלים 91010 טל: 6705706-02 פקס: 5655966-02

2, BEN TABAI ST. JERUSALEM 93591 P.O.B. 1176. TEL: (02) 6705706, FAX: 972-2-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן