חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: אהובה ברגר, בוריס טרנוב, חסוי – התנהגות שאינה הולמת , חוסר אחריות ורשלנות חמורה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת , חוסר אחריות ורשלנות חמורה (אהובה ברגר- התליית רישיון  לחדשייםבוריס טרנוב- התליית רישיון לשלושה שבועותחסויה - זיכוי)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת , חוסר אחריות ורשלנות חמורה (אהובה ברגר- התליית רישיון  לחדשייםבוריס טרנוב- התליית רישיון לשלושה שבועותחסויה - זיכוי)

{

1

{

משרד
הבריאות

לחיים בריאים יותר

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת בית הדין למשמעת

המנהל הכללי

Director General

המנהל הכללי

משרד הבריאות

הנדון: המלצה לפי תקנה 25 לתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) התשמ"ט-1988
ותקנות 15-16 לתקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות) התשמ"א-1981
בעניינם של מר בוריס טרנוב, גבי אהובה ברגר וגב' יוליה קורנץ
מכתבך מיום 3.6.19

ת.ד.1176 ירושלים 91010

מאשר את המלצות ועדת המשמעת מיום 10.2.19 ומיום 15.5.19, בעניינם של מר בוריס טרנוב, גבי

אהובה ברגר וגב' יוליה קורנץ, כלהלן:

mankal@moh.health.gov.il

גבי

מר בוריס טרנוב – התליית רישיונו מלעסוק בסיעוד למשך שלושה שבועות החל מיום 28.7.19.
גבי אהובה ברגר – התליית רישיונה מלעסוק בסיעוד למשך תשעה חודשים, החל מיום 28.7.19.

www.health.gov.il

ז' בסיון, התשע"ט
10 יוני 2019
סימוכין: 476464519
(במענה: ציין סימוכין)

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן