חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: אולגה ניאזוב – עבירת גניבה

תיאור הליך: עבירת גניבה (הנקבלת גנבה עגילים מחולה שהייתה מאושפזת במחלקה בה עבדה)
פירוט אמצעי משמעת: עבירת גניבה (הנקבלת גנבה עגילים מחולה שהייתה מאושפזת במחלקה בה עבדה)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לשנה
התליית רישיון לשנה

המנהל הכללי

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

Director General

הנדון: האחות אולגה ניאזוב – ועדת משמעת
מכתבך מיום 11.5.16

המנהל הכללי

משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

מאשר המלצות ועדת המשמעת מיום 11.5.16 בעניינה של האחות אולגה ניאזוב.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

י"ח באייר, התשע"ך
26 מאי 2016
סימוכין: 46515216

(במענה: ציין סימוכין)

בברכה,

www.health.gov.il

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן