חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: אופליה איסקייב – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התליית רשיון לשנתיים
התליית רשיון לשנתיים

פפפפע

שלום רב,

רקלי

אל: עו"ד לירון קריספין בוקר, מנהלת בתי הדין למשמעת

משנה למנהל הכללי

הנדון: המלצת ועדת משמעת בעניין האחות אופליה איסקייב
סימוכין: פנייתך מתאריך 30/08/2022

Associate Director General

הנני מאשר המלצות הוועדה בנושא שבנדון.

לשכת משנה למנהל הכללי

משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

העתק: עו"ד דנה נויפלד, יועמ"ש משרד הבריאות

mmancal@moh.health.gov.il

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

ט' באלול, התשפ"ב
05 ספטמבר 2022

אסמכתא: 906404422
(במענה, נא ציינו מספרנו)

בכבוד רב,

ד"ר ספי מנדלוביץ
המשנה למנהל הכללי

www.health.gov.il

Associate Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן