חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: אורי טייטלבאום – עסק כטכנאי שיניים שלא לפי הוראותיו של מורשה לריפוי שיניים

תיאור הליך: עסק כטכנאי שיניים שלא לפי הוראותיו של מורשה לריפוי שיניים (הנקבל עסק בריפוי שיניים, עשה לעצמו פרסומת אסורה,לא ניהל יומן מרשמים ומנע מלבצע ביקורת במעבדה תוך קללות ואיומים)
פירוט אמצעי משמעת: עסק כטכנאי שיניים שלא לפי הוראותיו של מורשה לריפוי שיניים (הנקבל עסק בריפוי שיניים, עשה לעצמו פרסומת אסורה,לא ניהל יומן מרשמים ומנע מלבצע ביקורת במעבדה תוך קללות ואיומים)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחודש
התליית רישיון לחודש

53225

*

המנהל הכללי

משרד הבריאות

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת בית הדין למשמעת

ת.ד.1176 ירושלים 91010

המנהל הכללי

הנדון: טכנאי השיניים אורג טיטלבאום – המלצות ועדה
מכתבך מיום 11.11.19

Director General

mankal@moh.health.gov.il

לאור חומרת העבירות, אני מבקש לשלול את רישיונו של טכנאי השיניים אורי טיטלבאום לחודש
ימים, החל מ-1.1.2020.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

3

www.health.gov.il

כ"ו בחשון, התש"ם
24 נובמבר 2019
סימוכין: 575072919
(במענה: ציין סימוכין)

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.0.8 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן