חיפוש
Close this search box.
חיפוש
Close this search box.

היסטוריית רופא: איברהים מוזלבט – התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד (הנקבל זומן בארבעה מקרים למתן עדות ולא התייצב אף שנקבעו מועדים להתייצבותו)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד (הנקבל זומן בארבעה מקרים למתן עדות ולא התייצב אף שנקבעו מועדים להתייצבותו)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לשבוע ימים
התליית רישיון לשבוע ימים

טראה

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון : האח איברהים מוזלבט
מכתבך מיום 21.6.16

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

מאשר המלצות ועדת המשמעת מיום 14.6.16 בעניינו של האח איברהים מוזלבט.

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

כייא בסיון, התשע"ך
27 יוני 2016
סימוכין: 56766516
(במענה: ציין סימוכין)

בברכה,

www.health.gov.il

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן