חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: אירנה ספיבק – חוסר אחריות רשלנות חמורה , והתנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: חוסר אחריות רשלנות חמורה , והתנהגות שאינה הולמת (הפרה את עקרונות הבטיחות המקצועיים הנדרשים בעת מתן חיסון, לא זיהתה את החיסון ונתנה חיסון שגוי. כמו כן רשמה רישומים כוזבים ברשומות ולא דיווחה בזמן אמת על הטעות)
פירוט אמצעי משמעת: חוסר אחריות רשלנות חמורה , והתנהגות שאינה הולמת (הפרה את עקרונות הבטיחות המקצועיים הנדרשים בעת מתן חיסון, לא זיהתה את החיסון ונתנה חיסון שגוי. כמו כן רשמה רישומים כוזבים ברשומות ולא דיווחה בזמן אמת על הטעות)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 9 חודשים
התליית רישיון ל- 9 חודשים

!
!

I

משרד
הבריאות

לחיים בריאים יותר

אל: עו"ד יונתן ברג, מיימ מנהל ועדות המשמעת

המנהל הכללי

הנדון: חומר בעניין הקובלנה נגד האחות אירנה ספיבק
מכתבכם מיום 5.3.19

המנהל הכללי
משרד הבריאות

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

מאשר המלצות ועדת הקובלנה מיום 4.3.19 בעניינה של האחות אירנה ספיבק.

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

ו' באדר ב', התשע"ט
13 מרץ 2019
סימוכין: 430303219
(במענה: ציין סימוכין)

**

wwww.health.gov.il

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

– mankal@moh.health.gov.il

'el: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן