חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: אנואר פראירה שיבלי – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (קשירת קשר לביצוע פשע ,זיוף, שימוש במסמך מזויף, מעשה פזיזות ורשלנות, גניבה בידי מורשה)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (קשירת קשר לביצוע פשע ,זיוף, שימוש במסמך מזויף, מעשה פזיזות ורשלנות, גניבה בידי מורשה)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון ל- 10 חודשים
התלית רישיון ל- 10 חודשים

טראה

אל: יחידת הדין המשמעתי

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: חומר למנכ"ל בענין הקובלנה נגד האח אנואר פראירה שיבל
פנייתכם מיום 29.10.17

Director General

מאשר המלצות ועדת הקובלנה בעניינו של האח אנואר פראירה שיבל.

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

טייז בחשון, התשע"ים
05 נובמבר 2017
סימוכין: 117407017
(במענה: ציין סימוכין)

בברכה,

www.health.gov.il

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן