חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: באסם בן תאופיק משעל – התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הרוקחות

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הרוקחות (הנקבל רכש כדורים מאדם שאינו מורשה לעסוק בסחר התרופות  והחזקת תרופות לשם מסחר שהיא אסורה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הרוקחות (הנקבל רכש כדורים מאדם שאינו מורשה לעסוק בסחר התרופות  והחזקת תרופות לשם מסחר שהיא אסורה)

;

!

%

#

;

2

}

בעניין: הקובלנה נגד הרוקח באסם בן תאופיק משעל

צו לפי סעיף 56 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] תשמ"א – 1981

לפי האמור בקובלנה מיום 18.5.09 שהוגשה נגד הרוקת באסם בן תאופיק משעל (להלן הנקבל) על
ידי המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, נהג הנקבל בדרך שאיננה הולמת את מקצוע הרוקחים,
שהיא עבירת משמעת לפי סעיף 56 (א) 1, לפקודת הרוקחים (נוסח חדש) תשמ"א – 1981 (להלן

הפקודה).

התנהגות זו התבטאה בכך שהנקבל החזיק בבית המרקחת שבבעלותו שני כדורי סיאליס
של חברת לילי ישראל בעיימיי. כדורים אלו נרכשו קודם לכן על
ייהמפרים את הסימן המסחרי
ידי הנקבל מאדם שאינו מורשה לעסוק במסחר בתרופות. מעורבותו של הנקבל בעיסקת מכירה
כזו אסורה עפ"י החוק, וגם החזקת התרופות לשם מסחר בהם אסורה.

לפי הקובלנה הנקבל הועמד בשל עבירה זו לדין בבימ"ש השלום, והוטל עליו שירות לתועלת
הצבור למשך מאה שעות, ללא הרשעה.

הפרשה כולה נחשפה בעקבות פעילותו של הנקבל, שהעביר שניים מארבעת הכדורים אותם קנה,
לסוכן הרשמי של מוצר זה. בעקבות כך נתברר שמדובר בכדורים מזויפים.

עם הגשת הקובלנה מינה שר הבריאות ועדה לפי סעיף 56 לפקודה, בפני הועדה הודה הנקבל
בעובדות הקובלנה והועדה המליצה למצוא אותו אשם בהתנהגות בלתי הולמת.

מהדיונים בפני הועדה, עלה לכאורה שהנקבל איננו עוסק בדרך כלל במסחר בלתי מורשה
בתרופות. הראיה היא שכפי שכבר נאמר סמוך לאחר רכישת ארבעת הכדורים הוא ביקש לבדוק
את מקוריותם אצל הסוכן המורשה. הכמות שנקנתה היתה זעומה, והיא רחוקה מלהצביע על מי
שרוכש תרופות ממקור בלתי ידוע לשם מסחר.

בפני הועדה טען הנקבל כי עשה מה שעשה מתוך תמימות, וכי לא היתה לו כוונה לעבור עבירה

כלשהי.

בכל הנסיבות הללו סברה הועדה שדי יהיה אם הנקבל ינזף. וזו היא המלצתה לשר הבריאות.

סמכויות שר הבריאות בקביעת העונש המשמעתי הואצלה אלי, וכך הועבר אלי דויית הועדה.

LESHKA MESHPATIT

בעבר הושמו על שולחני מספר מקרים של רוקווים ששררו בתרופות שנרכשו ממקור לא ידוע.
הבהרתי בהחלטות אלו את הנזק העלול לצמוח מעשיה כזו, הרוכש התמים של תרופות מבית
המרקחת קונה אותם מבחינתו כ"חתול בשק". ווא איננו יודע ואינו יכול לדעת ממה מורכבת
התרופה הנמכרת לו. במצב כזה חובת העמידה על המשמר ועל מניעת נזק לצבור מוטלת על צבור
הרוקחים. זוהי חובה מוחלטת שיש להשליטה בד חזקה ובזרוע נטויה, אכן החלטתי במקרים
האמורים על התליית רשיון רוקחים למספר שנים

2.3.40

8/28ל/9807

2

המקרה שבפנינו שונה בכך שהנקבל גילה דעתו, עו' בטרם נחשפה הפרשה, שהוא איננו נושא עיניו
לרווחים קלים תוך הכשלת צבור לקוחותיו. הוא לא עשה שימוש בתרופה בטרם ינתן לו אישור
הסוכן המורשת שמדובר בתרופה מקורית.

ניתן היום: 2010-2

בנסיבות מיוחדות אלו מקובלת עלי המלצת הועדה להסתפק בנזיפה. אני נוזף בנקבל ונזיפה זו

תירשם בתיקו.

1962969ۯ LT:ca

025657799

&

28/03/2010 22:00

נשיא (בדימוס) לביהמ"ש המחוזי בירושלים

HAYVA

39vd

8e/8a

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן