חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: בימבט סטניסלב – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (בעת ששימש כאח איים על מאושפז לאחר ניתוח)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (בעת ששימש כאח איים על מאושפז לאחר ניתוח)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לשבועיים
התליית רישיון לשבועיים

טראה

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

אל: גב' לימור איזנברג, מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות, מינהל הסיעוד

הנדון: המלצת ועדת המשמעת בקובלנה ני האח סטניסלב בימבט
מכתבך מיום 22.9.2020

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

התנהגות האח סטניסלב בימבט חורגת מכל אמת מידה של איכות השירות והקשר עם המטופל.

אני מוקיע התנהגות זאת.

אני מבקש להתלות את רישיונו לשבועיים.

ייז בתשרי, התשפי'א
05 אוקטובר 2020
סימוכין: 388312320
(במענה: ציין סימוכין)

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

בברכה,

www.health.gov.il

(

פרופ' חזי לוי

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן