חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: בלה סוקול – התנהגות שאינה הולמת את מקצועה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת את מקצועה (מכירה של תמרוק מייצור עצמי שלה מבלי שקוימו לגבי הוראות הדין)
שם פרטי: בלה
שם משפחה: סוקול
שם מלא: בלה סוקול
תחומים: רוקחים בעלי רשיון
עיר: נתניה
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת את מקצועה (מכירה של תמרוק מייצור עצמי שלה מבלי שקוימו לגבי הוראות הדין)
מס' רישיון: 3-5279
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 1997/12/31

צו לפי סעיף 56 לפקודת הרוקחים (נוסח חדש) תשל"ז – 1981

בלה סוקול (להלן הנקבלת) היא רוקחת מורשה שהועסקה בזמן הרלבנטי כרוקחת בבית מרקחת
של קופייה הכללית בציריך.

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות הגיש נגדה ביום 15.12.09 קובלנה על התנהגות שאינה הולמת את
מקצועה, שהתבטאה במכירה של תמרוק מייצור עצמי שלה, מבלי שקוימו לגבי הוראות הדין.

לנקבלת עצמה אין רשיון ליצר תמרוק ומשעשתה מה שעשתה עברה על הוראות סעיף 2 לצו פקוח
על מצרכים ושרותים (תמרוקים) תשל"ז – 1973.

לפי האמור בקובלנה המכירה בוצעה בתוככי בית המרקחת למי שנצרך לשרותי בית המרקחת.

שר הבריאות הקים ועדה, כמצוות פקודת הרוקחים (נוסח חדש) תשמ"א – 1981 כדי לאפשר
לנקבלת להגיב על הקובלנות וכן כדי שתמליץ בפניו מה ייעשה לנקבל.

הנקבלת הופיעה בפני הודעה ללא ייצוג על אף שהועדה הסבירה לה שביכולתה לקבלו.

מהדו"ח שהגישה הועדה עולה, כי היא הרשיעה את הנקבלת במיוחס לה בקובלנה. מהדויים הדן
בענישה המשמעתית המתאימה, עולה שהועדה התרשמה מאי יכולתה של הנקבלת לבטא את
עצמה באופן מלא, כנראה עקב קשיי שפה, אולי גם בשל אישיותה. חרף קשיי קומוניקצה אלו לא
היה ספק מדבריה של הנקבלת כבר בפתח הישיבה, שהיא מבינה במה היא מואשמת. היה ברור גם
שהיא מודה באמור בקובלנה, בהסתייגות שלפי הבנתה לא היה צריך להוסיף תאריך לתווית
התמרוק, וכן שלפי הבנתה התנהגותה אינה עולה לכדי התנהגות בלתי הולמת, היא עבירת
המשמעת בה היא הואשמה בקובלנה. עוד אמרה שהתמרוק איננו יעודי, זאת בניגוד לאמור
בקובלנה.

נראה שהיה די בדברי הנקבלת כדי להרשיעה בעבירת המשמעת שיוחסה לה. חרף זאת בחר
הקובל להשמיע עדים, אולי בשל הספק בהבנת הדברים ע"י הנקבלת בשל קשיי שפה.

העדים חיזקו את העולה מדברי הנקבלת, האמור בקובלנה הוכח, והועדה המליצה להרשיעה
בדויים הביניים שהגישה במה שיוחס לה בקובלנה. בדויים הסופי המליצה הועדה, לאחר שמיעת
טעונים, להמליץ על מתן התראה בלבד, זאת נוכח "אישיותה של הנקבלת כפי שהועדה התרשמה
ממנה לאורך כל הדיון". בכל נסיבות המקרה סברה הועדה שלא זהו המקרה בו יייש לנקוט אמצעי
משמעת חמור".

Page:274
02

PAGE

f0:5b5fre

MENHAL TECHNOLOGIOT

ניתן היום

התראה זו תירשם בתיקה.

026727517

tu.6.le

דו"ח הועדה הועבר אלי ביוון שסמכויות העומה המשמעותית של שר הבריאות הואצלו אלי. לא
ראיתי אמנם את הנקבלת, ואולם די באמור בכתובים כדי להתרשם שמדובר בהתמצאות לקויה
של הרוקחת במלוא הנורמות המחייבות, ולא ברמיסה מכוונת של נורמות. היא פוטרה או
הושעתה מעבודתה, סבלה דיה מהאישום שמדובר בו, ובנסיבות אלו נראה לי שהמלצתה של
הועדה היא ראויה, ואני מאמצה.

אני מתרה בנקבלת.

Dחוסרדס-AC

ו. זלר

נשיא (בדימוס) של ביהמ"ש המחוזי בירושלים

09:47

VW

14/06/2011

..

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן