חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ג'אודת אבו מוך – התנהגות שאינה הולמת, הליך לפי סעיף 44 ב'

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת, הליך לפי סעיף 44 ב' (מעשים מגונים במטופלת, הליך לפי סעיף 44 ב')
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת, הליך לפי סעיף 44 ב' (מעשים מגונים במטופלת, הליך לפי סעיף 44 ב')
מה חשוב לדעת? הגבלות בעיסוק ברפואה עד לסיום ההליך הפלילי
הגבלות בעיסוק ברפואה עד לסיום ההליך הפלילי

+mg

אל: יחידת הדין המשמעתי

המנהל הכללי

הנדון: קובלנה נגד דייר ג'אודת אבו מוך
מכתבכם מיום 5.7.2020

Director General

המנהל הכללי
משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

מאשר את המלצות הוועדה לפי סעיף 44ב' לפקודת הרופאים מיום 5.7.2020, דהיינו לאפשר לדייר
ג'אודת אבו מוך לעבוד כאשר בחדר הבדיקה תהיה נוכחת אתות או מזכירה רפואית בהתאם
למגבלות המפורטות להלן:

mankal@moh.health.gov.il

א. הנקבל יהיה רשאי לקבל מטופלים רק במרפאות הקופה, בשעות העבודה המקובלות בהן
מתקיימת פעילות אחרת במרפאה.

כי בתמוז, התש"פ
12 יולי 2020

ב. הנקבל לא יהיה רשאי לקבל מטופלים במרפאה פרטית

ג. קטינים יבדקו על ידי הנקבל רק בנוכחות מלווה מטעמם או אחות או מזכירה רפואית
ד. בעת קבלת מטופלים תשהה בחדר אחות או מזכירה רפואית, ששכרן משולם על ידי קופת
החולים (הנקבל יוכל להגיע להסדר כספי עם קופת החולים להשבת העלויות, אולם לא תהיה
העסקה ישירה מטעמו).

ה. הנקבל יוכל לעסוק כרופא גם בעבודה מנהלית שבמהלכה אינו בודק מטופלים ואינו נפגש עמם.

www.health.gov.il

סימוכין: 294642520
(במענה: ציין סימוכין)

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

בברכה,

פרופ' חזי

Director General
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010

mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

|

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן