חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: דנה בן מאיר – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (התעללות בחוסה חסר ישע, ושימוש פסול באמצעי כפיה והזנחת מושגחים)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (התעללות בחוסה חסר ישע, ושימוש פסול באמצעי כפיה והזנחת מושגחים)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל-3 חודשים
התליית רישיון ל-3 חודשים

אל: יחידת הדין המשמעתי

המנהל הכללי

הנדון: קובלנה נגד אחות בן מאיר
מכתבכם מיום 15.2.17

המנהל הכללי

משרד הבריאות

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

מאשר המלצת דעת הרוב בוועדה לפי תקנה 25 לתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בביייח)
התשמ"ט-1988, להתלות את רישיונה של האחות דנה בן מאיר, לתקופה של שלוש שנים.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

www.health.gov.il

כ"ח באדר, התשע"ז
26 מרץ 2017
סימוכין: 34079517
(במענה: ציין סימוכין)

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן