חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אברהם הס – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (הטרדה מינית)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (הטרדה מינית)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל- 3 חודשים
התליית רשיון ל- 3 חודשים

צו לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד יונתן ברג

ד"ר אברהם הם

י ע"י ב"כ – עו"ד ארז מלמד

לבין:

החלטה

ה

החלטה 13-12

הקובל

הנקבל

7

העובדות

1. ד"ר אברהם הס, יליד 1945 (להלן – ד"ר הם או הנקבל), הוא רופא כירולג כף היד ועובד בקופת
חולים מאוחדת. בתאריך 28.5.2007, בסביבות שעה 17.10, בקופת חולים בראשון לציון, הטריד הנקבל
את הגב' א. א. (להלן – המטופלת), בכך שבמהלך הבדיקה הרפואית שערך לה ולאתר שהסירה את
חולצתה, נגע בחזה – נגיעה אשר חרגה מטיפול רפואי סביר או נדרש.

ההליך המשפטי

2. בגין מעשיו אלה, הוגש נגד ד"ד הם כתב אישום לבית משפט השלום בראשון לציון (ת.פ. 2481/09),
בו יוחסה לו עבירה של הטרדה מינית, לפי סעיף 3(א)(2) + סעיף 5(א) לחוק למניעת הטרדה מינית,

התשנ"ח-1988.

בית המשפט הרשיע את הנאשם, על-סמך הודאתו, תוך שקבע בגזר דינו מיום 17.4.11, בזו הלשון:

"אין צורך להרחיב באשר לחומרת מעשיו של הנאשם, שפגע באופן ברור באוטונומיה של
יחושו ביטחון אצל רופאיהם".
המתלוננת על גופה וביזה אותה. כך אף בשים לב לתפקידו ולציפייה שנתבדתה כי מטופלים

לאחר ששקל את נסיבותיו האישיות של הנאשם, ובכלל זה עברו הנקי, הודאתו באשמה והסדר הטיעון
אליו הגיעו הצדדים, ולפיו יוטל על הנאשם ענש של מאסר ע"ת והוא יחוייב בפיצויים למתלוננת – גזר
עליו ביהמ"ש עונש של תשעה (9) חדשי מאסר על תנאי, וכן תשלום פיצויים למתלוננת בסך 40,000

שייח.

דו"ח ועדת המשמעת

3. בעקבות הרשעתו של ד"ר הם בבית המשפט, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בועז לב,
ביום 8.5.11, קובלנה כנגדו, על כך שהורשע בעבירה פלילית, לפי סעיף 45(5) לפקודה הרופאים [נוסח
חדש], התשל"ז – 1976.

הוועדה ציינה, בדוח שהגישה ביום 8.6.12, את חומרת התנהגותו של הנקבל, בכך ש"עבר עבירה
פלילית הפוגעת בתדמית ובכבודו של מקצוע הרפואה ובאמון הציבור ברופאים, אף אם מדובר
בעבירה שהיא ברף התחתון של עבירות המין".

עם זאת, התחשבה הוועדה לקולא בנסיבותיו המקילות בפרשה זו, שעיקרן הודאתו באשמה הן בבית
המשפט והן בהליך המשמעתי, עברו הנקי, עדות בנו, העובדה שהינו אדם נורמסיבי ורופא מצליח, שאף
פיצה כספית את המתלוננת עקב התנהגותו.

7

4. לאחר שסקרה גם את הפסיקה הקיימת בנושא הטרדה מינית על-ידי רופאים, קבעה הוועדה כי
התנהגות הנקבל כלפיי המטופלת "יש בה כדי לערער את אמון הציבור ברופאים, והיא פוגעת בכבוד

המקצוע".

הוועדה המליצה בפני שר הבריאות להתלות את רישיונו של הנקבל למשך שלושה (3) חדשים.

סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים הואצלה לי ביום 22.11.11, ולהלן החלטתי.

החלטה

5. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, הן לקולא והן לחומרא.
מהצד האחד – היא נתנה דעתה לחומרה היתרה שבמעשיו של הנקבל, שהטריד מינית מטופלת שנתנה בו
את אמונה. מהצד האחר – נתנה הוועדה משקל ראוי לנסיבותיו האישיות, לעברו הנקי, ולעובדה שמדובר
בעבירה שהיא "ברף התחתון" של עבירות המין, כלשון הוועדה.

ניתן היום 5.7.12, טל' תמוז תשע"ב.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

6. סוף דבר – הוועדה שקלה כהלכה את נסיבות המקרה על כל היבטיו, ואין לי אלא לאמץ את המלצתה.
הנני מחליט להתלות את רשיונו של הקבל, ד"ר אברהם הס, לעסוק ברפואה למשך שלושה (3) חדשים,

שתחילתם ביום 15.8.12.

:

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן