חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אברהם וייסלר – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל הציג עצמו כמורשה המרמה, ניפק טופס,זייף חתימה והשתמש בחותמת של רופא אחר ללא אישורו)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל הציג עצמו כמורשה המרמה, ניפק טופס,זייף חתימה והשתמש בחותמת של רופא אחר ללא אישורו)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחודשיים
התליית רישיון לחודשיים

2. ןלהל( רמ – לפוטמה רבוטקוא שדחב הנפ ) 2011 תסלב םייניש תלתשה וב עציב לבקנהו ,האפרמל
.הנותחתה הב ,לארה תרבח םעטמ םייניש תולתשה עצבל השרומכ לפוטמה ינפב ומצע גיצה לבקנה
ניש תלתשה תרשאמ חוטיבה תרבח יכ ,ןיוצי .חטובמ לפוטמה היה לע םיי – לבקנלו ,דבלב החמומ ידי
.החמומ תדועת ןיא

,םחש ר"ד לש ותמיתח תא ףייזו ,לפוטמל תואצוה רזחה ךרוצל חוטיבה תרבחל ספוט אלימ לבקנה
העיבתה תשגה םע .ורושיא אללו ותעידי אלל ,ולש תמתוחב שמתשמ אוהש ךות ל ,חוטיבה תרבח
וא ,םחש ר"ד םותח ספוטה לע יכ תעדל לפוטמה חכונ .םלועמ שגפ אל ות

3. םויב 28.7.14 השגוה ,בל זעב ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה י"ע ר"ד דגנכ הנלבוק רלסייו ,
תמלוה הניאש תוגהנתה הליגש ךכ לע אפור השרומ םייניש , רומאכ ףיעסב 45 (1 יאפור תדוקפל )
,םיינישה " לש תמתוחב שמתשהו המיתח ףייז ,ספוט קפינ ,המרמב השרומכ ומצע גיצהש ךכב
."ורושיא אלל םחש ר"ד

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל םיינישה יאפור "לשתה ,)שדח חסונ( ט- 1979

הטלחה 16 – 02

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – גרב ןתנוי ד"וע

ר"ד רלסייו םהרבא לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע זידוא 'או ףיירג 'ש

ה ט ל ח ה
עה תודבו

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
ושה בונשרטס ןונמא )סומידב( טפ

2

4. ועדת המשמעת שהתמנתה לדון בקובלנה בהרכב – ד"ר תרצה רמון – יו"ר, ד"ר סימון בביץ ועו"ד
יגאל חיות, חברים – החליטה להרשיע את הנקבל בעבירה שיוחסה לו, לאחר שהודה במיוחס לו בכתב
הקובלנה.

בדוח שהגישה ביום 7.2.16, קבעה הוועדה בזו הלשון:

"התנהגותו של הנקבל פוגעת בתדמיתו ובכבודו של מקצוע רפואת השיניים. במעשיו פגע
הנקבל באמון הציבור ובמי שהורשה לעסוק במקצוע הרפואה מהם נדרש להיות אנשים
הגונים ונקיי כפיים".

5. לקולה, התחשבה הוועדה כי המעשה נעשה ע"י הנקבל במטרה לעזור ללקוח, והוא לא הרויח מכך
דבר. כמו כן התחשבה הוועדה בנסיבותיו האישיות ובמצבו הכלכלי הקשה, שעה שאשתו חולת סרטן ונטל
פרנסת המשפחה והטיפול בה מוטל על כתפיו. כמו כן, שקלה הוועדה לקולה את הודאתו של הנקבל
באשמה ובהבעת צערו וחרטתו על מקרה חד- פעמי זה.

בסופו של דבר, ממליצה הוועדה לשר הבריאות להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית רישיון
לתקופה של חודשיים.

סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים, הואצלה לי ביום 22.11.11.

החלטה

6. הוועדה שקלה כראוי את נסיבות המקרה דנן, הן לחומרה והן לקולה, והמלצתה מקובלת עליי.
הנני מורה להתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר וייסלר אברהם, מלעסוק ברפואת שיניים למשך חדשיים
(2), החל מיום 3.4.16.

ניתנה היום 18.2.16, ט' אדר א' התשע"ו.

החלטה זו תופץ, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן