חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אולגה רודנקו – עונש של נזיפה | התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים

תיאור הליך: ד"ר אולגה רודנקו (הנקבלת לא הגיבה לפניות החוזרות של משרד הבריאות לתלונה שהוגשה נגדה)
שם פרטי: אולגה
שם משפחה: רודנקו
תחומים: רופאי שיניים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: חולון
פירוט אמצעי משמעת: ד"ר אולגה רודנקו (הנקבלת לא הגיבה לפניות החוזרות של משרד הבריאות לתלונה שהוגשה נגדה)
מס' רישיון: 2-10434
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 2006/10/04

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד יונתן ברג

ד"ר אולגה רודנקו

ע"י ב"כ – עו"ד ישראל שרר

העובדות

החלטה 06-16

הקובל

לבין:

הנקבלת

ה ח ל ט ה

1. ד"ר אולגה רודנקו הינה רופאת שניים מורשית, שמענה רחוב יהושע רבינוביץ 37, חולון (להלן –
ד"ר רודנקו או הנקבלת).

2. בתאריך 22.3.12 התקבלה במשרד הבריאות תלונתה של גב' (להלן – המתלוננת) כנגד הנקבלת על
טיפול שיניים רשלני והתנהגות לא הולמת כלפיה. עם קבלת התלונה, פנתה הממונה על בירור תלונות
בנושא רפואת שיניים במשרד הבריאות דאז, ד"ר מוטשניק, לנקבלת בבקשה לקבל את התייחסותה
לתלונה וכן חומר רפואי המתייחס לטיפול, כולל צילומי רנטגן.

3. בתאריך 20.5.12 התקבלה במשרד הבריאות תגובה חלקית בלבד של הנקבלת, שלא כללה אנמנזה
רפואית ותכנית טיפול ברורה. כרטיס הטיפולים לא היה מפורט דיו, וצילום הרנטגן אינו אבחנתי.

4. בעקבות קבלת התגובה והמסמכים החלקיים בלבד, פנה משרד הבריאות לנקבלת בין התאריכים
9.8.12 – 13.4.15, לא פחות מתשע פעמים, לקבלת הבהרות והמצאת חומר רפואי נוסף – אולם
הנקבלת לא הגיבה לפניות אלה.

5. ביום 15.7.15, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בועז לב, קובלנה כנגד ד"ר רודנקו, בגין
התנהגותה המפורטת לעיל, כשבכך היא גילתה התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים, כאמור בסעיף

45(1) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979.

דוח ועדת המשמעת

התמנתה

6. ועדת המשמעת
בהרכב ד"ר שלמה זוסמן, יו"ר, ד"ר הרציאנו ועו"ד יגאל חיות, חברים
לדון בעניינה של הנקבלת. במסגרת הסדר טיעון שהושג בין הצדדים, הודתה הנקבלת בכל המיוחס לה
בכתב הקובלנה, וב"כ הצדדים המליצו בפני הוועדה להטיל עליה אמצעי משמעת של נזיפה.

7. בהופעתה בפני הוועדה, הביעה הנקבלת את חרטתה על התנהגותה, והתנצלה על כך שלא הגיבה
לפניות החוזרות ונשנות של משרד הבריאות. לטענתה, היא חלתה במחלת הסרטן מסוג מלנומה באותה
תקופה ונזקקה לטיפולים קשים, כולל ניתוחים והקרנות. כמו-כן, היא עולה חדשה מרוסיה ומתקשה
בהבנת השפה העברית.

בדוח שהגישה ביום 27.6.16, לעניין אמצעי המשמעת שיש להטיל על הנקבלת, שקלה הוועדה:
"… מחד, את חומרת התנהגותה של הנקבלת בכך שהתעלמה מפניות חוזרות של הממונה
במשרד הבריאות ולא המציאה חומר רפואי כנדרש ממנה. מאידך, שקלה לקולא את קשיי
השפה, את חומרת מצבה הרפואי… את חלוף הזמן, כארבע שנים מאז האירוע…".

סוף דבר, הוועדה ממליצה בפני שר הבריאות לכבד את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים, ולהטיל על
הנקבלת עונש של נזיפה

סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים, הואצלה לי ביום 22.11.11.

החלטה

8. סירובה העיקש של הנקבלת להגיב פעמים כה רבות לרשויות המוסמכות שדרשו את תגובתה לתלונה
שהוגשה כנגדה – ראויה לכל גינוי.

יחד עם זאת – נוכח הנסיבות המקילות בפרשה זו ובעיקר, מחלת הסרטן הקשה בה לקתה הנקבלת – נראה
לי כי אמצעי המשמעת שהוטל ע"י הוועדה אינו חורג מרמת ענישה סבירה, בנסיבות המקרה, על אף
קולתו.

9. אשר על כן החלטתי לאמץ את המלצתה של הוועדה, ולהטיל על הנקבלת, ד"ר אולגה רודנקו, אמצעי
משמעת של נזיפה.

ניתנה היום 31.7.16, כ"ה תמוז התשע"ו.

נא להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן