חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אוריל שליט – התליה לשישה (6) חודשים

תיאור הליך: ד"ר אוריל שליט (הנקבל, רופא מורשה, הואשם בביצוע מעשה מגונה במטופלת. ועדת המשמעת המליצה להתלות את רישיונו למשך 18 חודשים והמלצתה התקבלה.)
פירוט אמצעי משמעת: ד"ר אוריל שליט (הנקבל, רופא מורשה, הואשם בביצוע מעשה מגונה במטופלת. ועדת המשמעת המליצה להתלות את רישיונו למשך 18 חודשים והמלצתה התקבלה.)
מה חשוב לדעת? התליה לשישה (6) חודשים, מעשה מגונה, עבירת מין
התליה לשישה (6) חודשים, מעשה מגונה, עבירת מין

שלום רב,

שראת

DDDDDDY

חטיבת הרפואה

לכבוד

עו"ד לירון קריספין בוקר
מנהלת בתי הדין למשמעת, כאן

Medical Directorate

חטיבת הרפואה
משרד הבריאות

רחוב ירמיהו 39
ת.ד. 1176

ירושלים 9101002

הנדון: ד"ר שליט אוריל – החלטה לפי סעיף 44 א' לפקודת הרופאים (תיק בד"מ 1/7/21)

קראתי את המלצת הועדה בעניינו של דר' אוריל שליט מיום 04.08.2021.

אני מקבלת את המלצת דעת המיעוט (עמדתה של פרופ' חוה טבנקין) אשר החליטה כי יש
להמליץ על התלייה מלאה של רישיונו לעסוק ברפואה למשך 6 חודשים. נוכח נימוק זה,
לפיו לא ניתן לפקח על כך שלא יקבל מטופלים בקליניקה וכי אי אפשר להכריח את קופת
החולים לאפשר לעבוד באופן סלקטיבי, כאשר עומד נגדו כתב אישום במעשה מגונה
תוך כדי טיפול רפואי.

ט"ז באלול, התשפ"א

הנימוק של פרופ' טבנקין הניח את דעתי יותר מאשר המלצת הרוב של ד"ר יוסף בר ועו"ד
משה ארד, אשר המליצו על הגבלות עיסוקו של דר' שליט ברפואה לתקופה של ששה
חודשים תחת הגבלות שונות.

Medical.directorate@moh.gov.il

24/08/2021

לאור האמור לעיל, הריני להתלות את רישיונו של דר' אוריל שליט, לתקופה של 6 חודשים

לאלתר.

טלפון: 02-5080731 פקס: 02-5655955

אסמכתא: 122726112221
(במענה נא ציינו אסמכתא)

עמוד 1 מתוך

1

בברכה,

4

ד"ר ורד עזרא
ראש חטיבת הרפואה

www.health.gov.il

Medical Directorate
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St.
P.O.B 1176

9101002 Jerusalem
Medical.directorate@moh.gov.il
Tel: 02-5080731 Fax: 025655955

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן