חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אורי ריחני – לפי 44 א' הגבלת רישיון עד לסיום הליך פלילי

תיאור הליך: לפי 44 א' הגבלת רישיון עד לסיום הליך פלילי (הנקבל קיבל תגמול כספי כאשר מדובר  במי שאינו זכאי ואינו רשאי לקבל תשלום במסגרת עבודתו בבית חולים ממשלתי)
שם פרטי: אורי
שם משפחה: ריחני
שם מלא: אורי ריחני
תחומים: רופאים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: נהריה
פירוט אמצעי משמעת: לפי 44 א' הגבלת רישיון עד לסיום הליך פלילי (הנקבל קיבל תגמול כספי כאשר מדובר  במי שאינו זכאי ואינו רשאי לקבל תשלום במסגרת עבודתו בבית חולים ממשלתי)
מס' רישיון: 1-11595
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 1975/07/08
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 6 חודשים
התליית רישיון ל- 6 חודשים

המנהל הכללי

Director General

DIRECTOR GENEPAL

הנדון: ד"ר אורי ררךוני

מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL

אל: עוייד שרה שר-לב, התובעת הראשית

דויים ועדה מיוחדת מיום 14.9.08 המצורף למכתבך מיום 23.9.08

GO-1

משרד הבריאות

העתק: דייר בעז לב, המשנה למנכייל
דייר אמיר שנון, מנהל האגף למקצועות רפואיים

Ministry of Health

ירושלים Jerusalem

ו' תשרי תשסייט
05 אוקטובר, 2008
אסמכתא 13 – 103/174672(מ)
(במענה: ציין אסמכתא)

אני מחליט לפעול בהתאם להמלצתה של הועדה המיוחדת לפי סעיף 44 א' לפקודת הרופאים
(נוסח חדש) התשל"ז-1976, שבנדון, ובהתבסס על הנימוקים שפורטו במהלך הדיון לגיבוש
ההמלצה.

בהתאם, רישיונו של הרופא לעסוק ברפואה יוגבל, באופן שיאסר עליו לעבוד במערכת הציבורית.

זאת לתקופה של 6 חודשים או עד לסיום ההליך בת.פ. 3693/08 לפי המוקדם ביניהם.

נא פעולתך בהתאם

..

בברכת גמר חתימה טובה

פרופ' אבי ישראלי

רח' בן-טבאי 2, ירושלים 93591 ת"ד 1176, ירושלים 91010 טל:02-6705706 פקס: 02-6783266

2, BEN TABAST. JERUSALEM 9359I P.G.B 1176 TEL: (02) 6705706, FAX: 972-2-6783266

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן