חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אחמד אבו סאלח – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
שם פרטי: אחמד
שם משפחה: אבו סאלח
תחומים: רופאי שיניים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: מג'דל שמס
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מס' רישיון: 2-4283
סטטוס רישיון: מותלה (אינו רשאי לעסוק במקצוע בתקופת ההתליה )
תאריך הנפקת רישיון: 1986/01/10
מה חשוב לדעת? התליה חמישה עשר (15) חודשים
התליה חמישה עשר (15) חודשים

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד נועה מרגליות

דר' אחמד אבו סאלח

ע"י ב"כ – עו"ד עדן נחום

בעניין שבין:

העובדות

1

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 10-22

הקובל

הנקבל

1. ד"ר אחמד אבו סאלח הוא רופא שיניים, שמענו במג'דל שמס, והוא בעל מרפאה בקרית שמונה (להלן
– דר' אבו סאלח או הנקבל).

2. במשך כשנתיים, העסיק הנקבל במרפאתו ארבע עובדות, ובמהלך עבודתן אצלו, נהג לפגוע בהן מינית.
בין השאר, נהג הנקבל לחבק את העובדות כשהוא ניצב מאחוריהן, ולנשקן על צווארן ועל פיהן, או
בסמוך לפה. כמו כן, נהג הנקבל לטפוח על ישבנה של אחת העובדות. העובדות דחו את התנהלותו של
הנקבל כלפיהן, הדפו אותו מעליהן, והביעו מורת רוח גלויה ממעשיו, אך הוא לא חדל מהם.

פסיקת בית המשפט

3. נגד הנקבל הוגש כתב אישום לבית המשפט השלום בקרית שמונה, בו יוחסו לו עבירות של מעשה
מגונה (ריבוי מקרים), לפי סעיף 348(ג) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, וכן עבירות של הטרדה מינית
(ריבוי מקרים), לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998.

הנאשם כפר במיוחס לו בכתב האישום, אך בתום משפט הוכחות, הרשיע בית המשפט את הנאשם במיוחס
לו בכתב האישום. בית המשפט קבע בגזר הדין כי:

"הנאשם נטל לעצמו חירות לפגוע בזכותן הבסיסית של המתלוננות על גופן, תוך שהוא
פוגע בכבודן ומנצל את יתרונו בגיל ובמעמד במסגרת העבודה כדי לספק את יצריו".

4. בית המשפט גזר על הנאשם שמונה חדשי מאסר בפועל, מאסרים ע"ת וקנס כספי בסך 5,000 ש"ח.
כמו כן, חייב ביהמ"ש את הנאשם בתשלום פיצויים לכל אחת מהנפגעות, בסכומים שנעו בין 7,000 ל15,000 ש"ח (ת"פ 21352-04-16, מיום 18.7.21).

הקובלנה

5. בעקבות התנהגותו המפורטת לעיל, הוגשה ביום 14.4.22, קובלנה כנגד הנקבל, על כך שנהג בדרך
שאינה הולמת רופא מורשה, כאמור בסעיף 45(1) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979
וכן הורשע בעבירה פלילית, עבירה לפי סעיף 45(5) לפקודה.

דוח ועדת המשמעת

6. לאחר הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדת משמעת על מנת לדון בה, בהרכב: דר' תהאני זועבי
– יו"ר; דר' חיים נוימן ועו"ד משה ארד- חברים. לאחר שהנקבל הודה באשמה והורשע בעבירות שיוחסו
לו בכתב הקובלנה, הציגו ב"כ הצדדים את עמדתם לגבי אמצעי המשמעת הראוי במקרה זה. ב"כ הקובל
ביקשה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של ביטול רישיונו ולחלופין, התליית רישיון למשך תקופה
ארוכה. ב"כ הנקבל ביקש להסתפק בתקופת התליית הרישיון למשך תשעה חדשים, בהתחשב בכך
שהנקבל לא עבד במשך תקופה זו עקב מעצרו וההגבלות שהוטלו עליו במסגרת ההליך הפלילי.

7. בבואה להמליץ על העונש לו ראוי הנקבל, ציינה הוועדה, בדוח שהגישה ביום 21.6.22, את חומרת
מעשיו של הנקבל, שנמשכו במשך כשנתיים, כאשר הוא לא שעה להתנגדותן של העובדות ממעשיו
הנלוזים, והמשיך בהם על אפן וחמתן.

הוועדה שקלה גם את הנסיבות המקילות בפרשה זו, כפי שפורטו ע"י בא כוחו, שעיקרן: גילו המבוגר
(יליד 1959), היותו סובל ממחלות קשות כגון, סוכרת, אי ספיקת כליות ועוד. בהערכת מסוכנות שנערכה
לנקבל במהלך משפטו בבימ"ש השלום, נקבע כי מסוכנותו נמוכה- בינונית.

8. סוף דבר, הוועדה ממליצה להתלות את רישיונו של הנקבל למשך 15 חדשים, מהם תנוכה תקופת של
תשעה חדשים בהם לא עסק הנקבל במקצוע הרפואה, כך שעליו לרצות בפועל שישה חדשי התלייה.

החלטה

9. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, הן לחומרה והן לקולה.
ריבוי תופעות מעין אלה לאחרונה, מצדיק אף הוא גישה מחמירה כלפי מבצעי עבירות כגון דא, מעבר
למה שהיה נהוג בעבר.

10. אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה ולהתלות את רישיונו של הנקבל, דר' אחמד אבו
סאלח, מלעסוק ברפואה למשך 15 חדשים, בניכוי תקופה של תשעה חדשים, בהם לא עסק במקצועו.

ניתן היום 4.7.22, ה' תמוז התשפ"ב.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן