חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אחמד בדראן – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
שם פרטי: אחמד
שם משפחה: בדראן
שם מלא: אחמד בדראן
תחומים: טכנאי שיניים בדרגת אומן
עיר: בענה
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מס' רישיון: 39-20734
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 1991/06/18
מה חשוב לדעת? התליה שישה (6) חודשים
התליה שישה (6) חודשים

ד"ר אחמד בדראן – התנהגות שאינה הולמת

*רישיונו של הרופא שביצע שאיבות שומן נשלל לחצי שנה – רישיונו של הרופא שביצע שאיבות שומן ללא היתר נשלל לחצי שנה

שלום רב,

ישראל

44444

אל: עו"ד לירון קריספין בוקר, מנהלת בתי הדין למשמעת

.1/12/2022

משנה למנהל הכללי

הנדון: ד"ר אחמד בדראן – המלצת הוועדה לפי סעיף 44א'
סימוכין: פנייתך במייל מתאריך 29/11/2022

לשכת משנה למנהל הכללי
משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

Associate Director General

mmancal@moh.health.gov.il

הנני מאשר את המלצת הוועדה באשר להתליית רשיונו של ד"ר אחמד בדראן, שתחילתה בתאריך

ה' בכסלו, התשפ"ג
29 נובמבר 2022

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

אסמכתא: 1012524522
(במענה, נא ציינו מספרנו)

בכבוד רב,

wi

ד"ר ספי מנדלוביץ
המשנה למנהל הכללי

ד"ר אחמד בדראן – התנהגות שאינה הולמת

www.health.gov.il

Associate Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן