חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אילן הלוי – רשלנות חמורה בלידות בית לפי סעיף 44 א'

תיאור הליך: רשלנות חמורה בלידות בית לפי סעיף 44 א' (רשלנות חמורה בביצוע לידות בית)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות חמורה בלידות בית לפי סעיף 44 א' (רשלנות חמורה בביצוע לידות בית)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לששה חודשים. הנקבל הגיש ערעור נגד החלטתו של המשנה למנכל, הערעור נדחה
התליית רישיון לששה חודשים. הנקבל הגיש ערעור נגד החלטתו של המשנה למנכל, הערעור נדחה

שלום רב,

אל: עו"ד יונתן ברג, מנהל וועדות המשמעת

.

משנה למנהל הכללי

Associate Director General

הנדון: דר' אילן הלוי – החלטה לפי סע' 44א' לפקודת הרופאים [נוסח חדש] תשל"ז – 1976

לשכת משנה למנהל הכללי

משרד הבריאות

לאחר עיון בדו"ח של וועדה המיוחדת מיום 4.7.18 בעניין דר' אילן הלוי ובהתאם לסמכותי לפי
סע' 44א' לפקודת הרופאים [נוסח חדש] תשל"ז-1976, אני מאמץ את מסקנותיה של הוועדה
אשר קבעה כי בפעולותיו של דר' הלוי כרופא עצמאי ללא פיקוח, יש בהן כדי לסכן את הציבור
הנזקק לשירותיו.

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mmancal@moh.health.gov.il

כ"ב בתמוז, התשע"ח
05 יולי 2018
אסמכתא: 76899218
(במענה, נא ציינו מספרנו)

לפי כך, אני מאמץ את המלצת הוועדה ומורה על הגבלת עיסוקו של דר' הלוי לתקופה של ששה
חודשים בכך שהוא רשאי לעסוק כרופא וכמיילד אך ורק במסגרת מוסד רפואי מוכר ובפיקוח
רופא בכיר. כך שיוכל לעבוד ולפרנסתו ולשמור על כשירותו המקצועיות.

,

בנוסף, על דר' הלוי להעביר לידי את פרטי מקום עבודתו במוסד רפואי מוכר ואת שמו של
הרופא הבכיר המפקח על עבודתו.

ההגבלה תהיה בתוקף לתקופה של ששה חודשים מהיום.

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

www.health.gov.il

בכבוד רב,

פרופ' איתמר גרוטו
המשנה למנהל הכללי

Associate Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן