חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אילן הלוי – רשלנות חמורה לפי סעיף 44 א'

תיאור הליך: רשלנות חמורה לפי סעיף 44 א' (הליך לפי סעיף 44 א', הנקבל ביצע לידות בית בניגוד להנחיות משרד הבריאות, גרם לחשיפת היולדות לפגיעה חמורה ,כמו כן לא ניהל רשומות רפואיות.פרטים נוספים- התלית רישיון ל- 4 חודשים הוגש ערעור , בפסק הדין הערעור התקבל)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות חמורה לפי סעיף 44 א' (הליך לפי סעיף 44 א', הנקבל ביצע לידות בית בניגוד להנחיות משרד הבריאות, גרם לחשיפת היולדות לפגיעה חמורה ,כמו כן לא ניהל רשומות רפואיות.פרטים נוספים- התלית רישיון ל- 4 חודשים הוגש ערעור , בפסק הדין הערעור התקבל)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל-4 חודשים, הוגש ערעור , הערעור התקבל
התליית רישיון ל-4 חודשים, הוגש ערעור , הערעור התקבל

4

אל: יחידת הדין המשמעתי

המנהל הכללי

המנהל הכללי

משרד הבריאות

gie
Director General

הנדון: חומר בעניין הקובלנה לפי סעיף 44 אי נגד דייר אילן הלוי – תרקרר
מכתבכם מיום 5.11.17

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

MI

לאחר עיון בהמלצות ועדת הקובלנה מיום 24.10.17, מקובלת עלי דעת הרוב, דהיינו: הגבלת תחומי
פעילותו של דייר אילן הלוי באופן שלא יהיה רשאי לקבל או לנהל לידות בית, גם לא לייעץ ולא
להשתתף בהן בדרך כלשהי, לתקופה של 4 חודשים.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

www.health.gov.il

כ"ז בחשון, התשע"ח
16 נובמבר 2017
סימוכין: 122369717
(במענה: ציין סימוכין)

U

na

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

}

.

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן