היסטוריית רופא: ד"ר אלון ברקוביץ' – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התליה לחודש (1) אחד.
התליה לחודש (1) אחד.

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ע"י ב"כ – עו"ד תומר דגני ועו"ד יעל דסקין

דר' אלון ברקוביץ
ע"י ב"כ – עו"ד יהושע רזניק

1

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 07-23

הקובל

הנקבל

העובדות

1. דר' אלון ברקוביץ' (להלן – דר' ברקוביץ' או הנקבל), הוא רופא שיניים מורשה. ביום 13.10.20
רכש הנקבל 1 גרם נטו של סם מסוכן מסוג הרואין, מאחד בשם רוברט אלבז. הנקבל נעצר על ידי
שוטרים שהיו במקום, בעת ביצוע העסקה.

ההליך המשפטי

2. בגין מעשיו אלה, הוגש נגד ד"ר ברקוביץ' כתב אישום לבית משפט השלום בתל אביב (ת.פ.
36496/04/21), בו יוחסה לו עבירה של החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית, לפי סעיף 7(א) ו- (ג)
סיפא לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973.

3. בית המשפט הרשיע את הנאשם, וביום 12.4.22 גזר עליו עליו את העונשים הבאים:

שלושה חדשי מאסר ע"ת למשך שנתיים.
התחייבות ע"ס 1,000 ש"ח להימנע במשך שנה מביצוע העבירה בה הורשע.

הקובלנה

4. ביום 23.2.23 הוגשה נגד הנקבל קובלנה לוועדת המשמעת של משרד הבריאות. עפ"י כתב הקובלנה,
מאחר והנקבל עבר עבירה פלילית והורשע בה – ובכך הוא גילה התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה,
כאמור בסעיפים 41(1) ו- (5) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1977.

דו"ח ועדת המשמעת

5. בעקבות הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדה לדון בה, בהרכב ד"ר ודים פיקובסקי – יו"ר, ד"ר
בועז שי ועו"ד עירית אלטשולר- חברים. ב"כ הצדדים הגיעו לכלל הסדר טיעון ולפיו, הנקבל יודה
במיוחס לו בכתב הקובלנה ויוטל עליו אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך חודש אחד.

6. בדוח שהגישה ביום 19.5.23, ציינה הוועדה את חומרת התנהגותו של הנקבל, בזו הלשון:

גם החזקת סם קשה לשימוש עצמי הוא מעשה המעורר קושי מיוחד כאשר מדובר
ברופא שיניים… לסם זה יש השפעה על התנהגות האדם, עם פוטנציאל התמכרות,
ולשימוש בו מחיר שמשלם המשתמש כמו גם החברה".

"

עם זאת קבעה הוועדה, כי מדובר בכישלון חד פעמי של הנקבל, שאינו חלק משגרת חייו, וכי הוא אב
למשפחה ומנהל אורח חיים נורמטיבי. בשים לב למכלול נסיבות המקרה, ממליצה הוועדה לאמץ את
הסדר הטיעון ולהתלות את רישיונו של הנקבל למשך חודש אחד.

7. במהלך הדיון בפני הוועדה העלו ב"כ הצדדים פתרונות יצירתיים למדיי, יש להודות, לגבי
אמצעי ענישה נוספים שיש להטיל על הנקבל (כגון, עונש התלייה על תנאי, התחייבות עתידית).
בניגוד מוחלט להחלטות ברורות ומפורשות שלי בעבר כי מדובר בענישה בלתי חוקית,
שנפלו, כך נראה, על אזניים ערלות. הוועדה הנכבדה דחתה – ובצדק רב את הלוליינות המשפטית
והמיותרת שהוצגה בפניה, וחבל שזמנה בוזבז – ולא בפעם הראשונה – על טיעוני סרק מיותרים.

זאת

החלטה

8. הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה ולהטיל על הנקבל, דר' אלון ברקוביץ', התליית רישיון מלעסוק
ברפואה למשך חודש (1) אחד, החל מיום 2.7.23.

ניתנה היום 31.5.23 יא סיון תשפ"ג.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן