חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אלי ליולקו – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
שם פרטי: אלי
שם משפחה: ליולקו
שם מלא: אלי ליולקו
תחומים: רופאים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: נתניה
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מס' רישיון: 1-115665
סטטוס רישיון: מותלה (אינו רשאי לעסוק במקצוע בתקופת ההתליה )
תאריך הנפקת רישיון: 2013/09/09
מה חשוב לדעת? התליה שישה (6) חודשים
התליה שישה (6) חודשים

שלום רב,

ישראל

44444

אל: עוייד לירון קריספין בוקר, מנהלת בית הדין למשמעת

לשכת משנה למנהל הכללי
משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

משנה למנהל הכללי

הנדון: המלצת וועדת המשמעת – דייר אלי ליולקו
סימוכין: פנייתך במייל מיום 16/7/2023

Associate Director General

mmancal@moh.health.gov.il

הנני מאשר המלצת וועדת המשמעת שתיכנס לתוקף יום טרם שחרורו של דייר ליולקו מהכלא.
כלומר, החל מתאריך 23/7/2023.

כייז בתמוז, התשפייג

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

16/07/2023

אסמכתא: 443280023
(במענה, נא ציינו מספרנו)

בכבוד רב,

2

דייר ספי מנדלוביץ
המשנה למנהל הכללי

www.health.gov.il

Associate Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן