חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אלכסנדר ז'וקוב – הרשעה בבית דין צבאי

תיאור הליך: הרשעה בבית דין צבאי (הנקבל שימש כרופא צבאי במהלך בדיקתן של חיילות ביצע בהן הנקבל מעשים מגונים)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה בבית דין צבאי (הנקבל שימש כרופא צבאי במהלך בדיקתן של חיילות ביצע בהן הנקבל מעשים מגונים)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לעשר שנים
התליית רישיון לעשר שנים

בסני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד יונתן ברג

ד"ר אלכסנדר ז'וקוב
ע"י ב"כ – עו"ד ניל סיימון

1

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 04-16

הקובל

הנקבל

העובדות

1. ד"ר אלכסנדר ז'וקוב, יליד 1965, הינו רופא מורשה אשר שימש כרופא צבאי במרפאה במפקדת
אוגדה 340 (להלן – ד"ר ז'וקוב או הנקבל). בתקופה הרלוונטית, בחדשים ספטמבר – נובמבר 2012

במהלך בדיקתן של שבע חיילות, ביצע בהן הנקבל מעשים מגונים. בין היתר, דרש מהן הנקבל להסיר
פרטי לבוש שונים, הכניס את ידיו מתחת מכנסיהן ותחתוניהן של החיילות, שלא לצורך, וכן לחץ ונגע
באבר המין שלהן. מעשים אלה בוצעו על-ידו ללא כל קשר לתלונותיהן הרפואיות של החיילות ולא כחלק
מהבדיקה הרפואית, אלא לשם גירוי או סיפוק מיניים.

>

פסיקת בתי המשפט

2. בגין מעשיו אלה, הוגש נגד ד"ר ז'וקוב, ביום 2.4.14 כתב אישום לבית הדין הצבאי, מחוז מרכז (תיק
מר/219/13), בו יוחסה לו עבירה של מעשה מגונה, לפי סעיף 348(א) + 345 (א)(2) לחוק העונשין,
התשל"ז-1977.

במסגרת הסדר טיעון שהושג בין הצדדים, נדון הנאשם לששה חדשי מאסר, מתוכם שלושה חדשים
בכליאה ממשית ושלושה חדשים בעבודה צבאית, וכן 24 חדשי מאסר ע"ת למשך שלוש שנים.

3. בית הדין הצבאי התייחס בחומרה להתנהגותו של הנאשם, תוך שקבע כדלהלן:

"הנאשם נכשל בביצוע מעשים חמורים מאד שפגעו פגיעה קשה באמון שחייב לשרור בין כל
מטופל ומטפל. הנאשם ניצל למעשה את האמון שנתנו בו המתלוננות לצורך ביצוע עבירות חמורות
שפגעו בגופו של המתלוננות, בכבודן ובנפשן. מעשים אלה אף פוגעים באמון של חיילי צה"ל
במערכות הרפואה הצה"ליות ובצה"ל בכלל".

דו"ח ועדת המשמעת

4. בעקבות הרשעתו של ד"ר ז'וקוב בבית הדין הצבאי, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בעז
לב, ביום 23.9.14, קובלנה כנגדו, על כך שהורשע בעבירה פלילית, כאמור סעיף 41(5) לפקודת
הרופאים. הנקבל הודה באשמה, ובפני הוועדה נשמעו טיעונים לעונש בלבד.

5. בבואה להמליץ על העונש לו ראוי הנקבל, ציינה ועדת המשמעת – בהרכב ד"ר יוסי בר – יו"ר, פרופ'
אליעזר קיטאי ועו"ד רחל שיבר – חברים, בדוח שהגישה ביום 26.4.16, את חומרת מעשיו של הנקבל
ואת הפגיעה הקשה במתלוננת, תוך שציינה כי:

"צודק ב"כ הקובל כי דפוס ההתנהגות נופל בצורה קיצונית ופוגענית בהתנהלות המקצועית
שבה חייב רופא וכי חריגה קיצונית זו פוגעת בערכי המקצוע ובאמון הציבור במקצוע
הרפואה (וזה בנוסף לפגיעה הקשה במתלוננות, אשר כחיילות, לא הייתה להן ברירה אלא
להיזקק לשירותי הנקבל)".

עוד קבעה הוועדה, כי הנקבל לא לקח אחריות ולא הפנים את מעשיו החמורים.

6. עם זאת, התחשבה הוועדה גם בנסיבותיו האישיות של הנקבל, כבן 50, אולם התלבטה אם לא ראוי
במקרה זה להמליץ על ביטול הרישיון לעסוק ברפואה. הוועדה דחתה את בקשתו של ב"כ הנקבל להגביל
את התליית הרישיון, כך שההתלייה לא תחול לגבי עבודה בבתי אבות.

בסופו של דבר, ממליצה הוועדה בפני שר הבריאות להתלות את רישיונו של הנקבל לתקופה של עשר

שנים.

החלטה

7. סבורני, כי הוועדה שקלה כהלכה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, תוך שנתנה היבט בכורה
לאינטרס הציבורי, המחייב הטלת ענשים כבדים ומרתיעים במקרים של ביצוע מעשים מגונים על-ידי
רופא במטופלות שלו, תוך הפרה בוטה של האמון שהן נותנות בו, ועוד במסגרת הצבאית.

8. לאור האמור לעיל, הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה ולהתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר
אלכסנדר ז'וקוב, מלעסוק ברפואה למשך עשר (10) שנים, שתחילתן ביום 1.7.16.

ניתן היום 18.5.16, י' אייר תשע"ו.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

eo

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן