חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אלנבוסי באסם – התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים ורשלנות בעבודתו

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים ורשלנות בעבודתו (הרשעה פלילית)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים ורשלנות בעבודתו (הרשעה פלילית)
מה חשוב לדעת? התלית רשיון ל- 8 חודשים ו- 15 ימים
התלית רשיון ל- 8 חודשים ו- 15 ימים

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש) תשלייט – 1979

נגד הנקבל, דייר באסם אלנבולסי (להלן הנקבל) הוגשה קובלנה שתוקנה מאוחר יותר, ושתוכנה
מדבר בעד עצמו. בעקבות הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדה כמצוות סעיף 47 לפקודת
רופאי השיניי (נוסח חדש) תשלייט – 1979 (להלן הפקודה).

הועדה החלה בשמיעת ראיות, בעיקרן ראיות מטעם הקובל.

בשלב מסוים סברו הצדדים, ובעקבותיהם גם הועדה, שהושג הסדר טעון בין הצדדים. עיקרי
ההסדר לפי הבנת הקובל היו שהנקבל יודה באמור בקובלנה המתוקנת למעט היבטי הרשלנות
שבה, ולאחר מכן יטול חלק בקורס מקצועי שיהיה בו, לפי המקווה, להעלות ולעדכן את כישוריו.
הנחת הכל היתה שהוא יעבור את הקורס בהצלחה, ובמקרה כזה תמליץ הועדה על התלית רשיון
הנקבל לארבעה וחצי חדשים.

הנקבל ובא-כוחו טוענים שהענישה המשמעתית שהיתה אמורה להיות מוטלת על הנקבל לאחר
סיום הקורס לא הוסכמה, אלא הושארה לטעון לאחר גמר הקורס. לפי גירסה זו הארבעה וחצי
חודשים הוסכמו כגג ענישה עליון.

כל אחד מהצדדים נשא בליבו את כוונתו שלו אודות ההסדר שהושג, ובינתיים הופסקו דיוני
הועדה והנקבל החל להשתתף בקורס, אותו הוא סיים באופן חלקי בלבד, לא עלה בידו לקבל
תעודת סיום של הקורס ככל שהדברים מתיחסים להיבט העיוני שבו.

בנסיבות אלו נתבקשו ונתקבלו דחיות כדי לאפשר לנקבל להשלים את החסר, ואולם לא היה
בדחיות אלו כדי להשלים את החסר והמצב נותר כך שהנקבל לא סיים את הקורס והתקוה שתלו
הצדדים בקורס נכזבה.

הצדדים, כמו גם הועדה, ניצבו בפני סיטואציה בלתי ברורה של הסדר שאין בו גמירות. בהסדר,
על שתי גירסאותיו לא נאמר מה יהיה המצב אם הנקבל לא ימלא את התנאי של קבלת תעודת
סיום של הקורס. הענין חזר לשולחנה של הועדה, ולאחר שהיא דחתה בקשה לחזור ולאשר דחיה
לצורך השלמת הקורס, גלשו הדברים להמשך הדיון המשמעתי, מבלי שהראיות הושלמו, ומבלי –
שהושג הסדר. הצדדים טענו מה שטענו והועדה המליצה בפני השר על התלית רשיון הנקבל לארבע

שנים.

דויים הועדה הועבר אלי נוכח האצלתן אלי של סמכויות השר בתחום הענישה המשמעתית. בחינת
העניין על ידי העלתה את אי הבהירות בהיבטים שפורטו לעיל.

PAGE

To:5657799

AIMUGH MEQJPATIT

——–

Orromaכש

זימנתי לכן את ביים הצדדים לשם שמיעת טעוניהם בנושא זה בלבד. שני הצדדים הסכימו
שהפרוטוקול אינו משקף באופן מלא את הבנת הכל בשלב השני של הדיונים. באותו שלב היתה
הסכמה בין הצווים שהועדה תמשיך בדיונים מבלי להשלים את הראיות, ומבלי שחקון הטעון
הראשוני יחול שהרי התנאי של גמר הקורס, שהיה תנאי מוקדם להסדר הענישה לא נתקיים).

ניתן היום 22.2.2011.

20:20

הגיבוש הלא מלא של הסדר לא הסדר מותיר את כל אחד מהצדדים בחבנות נוגדות על טים
וטבעו של ההסדר, על רקע זה טען כל אחד את טענותיו, זאת מבלי שהושלמו הראיות מצד אחד,
וכשעל ההסדר לא הסדרי מרתף בחלל הדיונים. כל זה יצר מצב של אי נוחות.

שאלתי את באי כח הצדדים אם יש ברצונם וביכולתם לבחון, על רקע המצב שנוצר, הסדר שיותיך
את ההרשעה על כנה (היינו הודאה באמור בקובלנה למעט היבטי הרשלנות מצד אחד, ושיעלה
את תקופת ההתליה לעומת זו שעמדה בבסיס ההסדר הראשוני ארבעה וחצי חדשים) מצד שני.
לאחר בחר ביניהם הם הודיעוני שהם הגיעו להסכמה על תקופת התליה של שמונה וחצי חודשים.

22/02/2011

בנסיבות שנוצרו, הסדר זה נמצא בתחום מתחם הסבירות, ואני מאמץ אותו.

התוצאה היא שהנקבל נמצא אשם בהתנהגות שאינה הולמת רופא שיניים (סעיף 45 (1) לפקודה),
וכן בכך שהורשע בעבירה פלילית שלא לפי הפקודה (סעיף 45 (3) לפקודה), וכן בהפרת הוראות
מהוראות חוק זכויות החולה, הכל מסיבות כמתואר בקובלנה.

בשל כל אלו יותלה רשיוט לשמונה חודשים ו-15 יום, החל מיום 1.6.2011.

נשיא (בדימוס) של ביהמ"ש המחוזי בירושלים

CUTED COL

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן