חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אלפרד סוסאן – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (מעשים מגונים בשתי מטופלות)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (מעשים מגונים בשתי מטופלות)
מה חשוב לדעת? ביטול רישיון
ביטול רישיון

םויב 22.9.16 טפשמה תיב רזג םולשה לש שנע םשאנה לע השש ,לעופב רסאמ ישדח תודובעב וצוריש
תוריש , נש יי רשע ם ננולתמל םייוציפו ,ת"ע רסאמ ישדח ו ךסב ת 100,000 ח"ש ו ,תחאל – 30,000 ח"ש
היינשל .

3 . ר"ד לש ותעשרה תובקעב ןאסוס תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה ,טפשמה תיבב , ןונרא 'פורפ
קפא , םויב 3.12.15 ,ודגנכ הנלבוק , ךכ לע תילילפ הריבעב עשרוהש , רומאכ ףיעס 41 (1 ו ) – (5)
תדוקפל ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 1979 . ,המשאב הדוה לבקנה קיב ,ןוידל בצייתהל אלש ש
.דבלב שנועל םינועיט ועמשנ הדעווה ינפבו

2 . ר"ד דגנ שגוה ,הלא וישעמ ןיגב ןאסוס םויב , 20.11.03 , טפשמ תיבל םושיא בתכ םולשה וכעב
.פ.ת( 1810-01-14 ) , תוריבעב לש ,הנוגמ השעמ ףיעס יפל 348 )ג( ז"לשתה ,ןישנועה קוחל – 1977 .

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 1979

הטלחה 17 – 01

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רש הרש – בל

ר"ד ןאסוס דרפלא לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע סאחנ רבלא

םשאנה הדוה תומשאב , ןועיט רדסה תרגסמב ו .ותאדוה ס"ע ,עשרוה

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

בל :ןי

:ינפב
ומידב( טפושה בונשרטס ןונמא )ס

טפשמה יתב תקיספ

תודבועה

הנלבוקה

דוח ועדת המשמעת

4. הנקבל, שהיה מיוצג ע"י עו"ד אלבר נחמיאס, הודה באשמה וביקש שלא להתייצב לדיון. בפני הוועדה
נשמעו אפוא, טיעונים לעונש בלבד. יצוין כי לנקבל הרשעה קודמת בעבירת מין (אינוס), אם כי משנת
1989, בגינה הוא נדון לשנתיים מאסר ורישיונו הותלה ע"י שר הבריאות למשך ארבע שנים.

הנקבל ובא-כוחו הודיעו ועדת המשמעת כי הנקבל מוכן לכך שרישיונו לעסוק ברפואת שיניים, ישלל
לצמיתות.

5. בבואה להמליץ על העונש לו ראוי הנקבל, ציינה הוועדה, את חומרת מעשיו ואת הפגיעה הקשה
במתלוננות, תוך שקבעה כי:

"מעשיו של הנקבל בוצעו במרפאתו, בשעות העבודה, בזיקה ישירה לעיסוקו כרופא
שיניים, תוך ניצול מצוקתן של המתלוננות ובעודן נתונות לטיפולו. הישנות המעשים, גם
לאחר שהורשע ורשיונו נשלל לתקופה משמעותית מצביעה על הסכנה הנשקפת מהמשך
עבודתו כרופא שיניים לציבור לקוחותיו"

6. עוד קבעה הוועדה כי בהתנהגותו ובמעשיו הוכיח הנקבל כי אינו ראוי להחזיק ברישיון לעסוק ברפואת
שיניים, ולפיכך, ממליצה הוועדה לבטל את רישיונו של הנקבל לצמיתות.

החלטה

7. לאור האמור לעיל, ונוכח העובדה שהנקבל הסכים לכך שרישיונו ישלל לצמיתות, הנני מחליט לאמץ
את המלצת הוועדה ולבטל את רישיונו של הנקבל, ד"ר אלפרד סוסאן, מלעסוק ברפואה שיניים לצמיתות.

ניתן היום 4.1.17, ו' טבת תשע"ז.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

2.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן