חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אנטולי אודסקי – התנהגות שאינה הולמת רופא

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא (הנקבל הציג עצמו כבעל תואר מומחה, בעוד לא קיבל תואר של מומחה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא (הנקבל הציג עצמו כבעל תואר מומחה, בעוד לא קיבל תואר של מומחה)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחודש ימים
התליית רישיון לחודש ימים

צו לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז 1976

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות הגיש ביום 30.11.09 קובלנה נגד דייר אנטולי אודסקי (להלן
הנקבל). הקובלנה מיחסת לנקבל התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה (סעיף 41 (1) לפקודת
הרופאים (נוסח חדש) תשליין – 1976 (להלן הפקודה).

ההתנהגות המהווה בסיס לקובלנה, היא הצגתו של הנקבל את עצמו כבעל תואר מומחה בענף
הפסיכיאטריה, בעוד הוא לא קיבל תואר של מומחה.

בשל מעשה זה נפתח נגדו הליך פלילי ואולם הוא נמחק לאחר שהנקבל הסכים שבהליך המשמעתי
הנדון כאן הוא יודה במיוחס לו. וכך אכן היה.

עם הגשת הקובלנה מינה שר הבריאות ועדה לפי סעיף 44 לפקודה, עליה הוטל לשמוע את טעוני
הנקבל, לרכז את החומר, ולהגיש את המלצותיה לשר הבריאות.

בפני ועדה זו התיצב הנקבל והודה באמור בקובלנה.

כל שנותר לועדה הוא איפוא לשמוע טענות ולגבש המלצה שתוגש לשר בנושא הענישה
המשמעתית. אכן הועדה הגישה, לאחר שמיעת טענות, דו"ח לפי סעיף 41 לפקודה לשר הבריאות.
דוייח זה הועבר אלי נוכח האצלת סמכויות שר הבריאות בענין הענישה המשמעתית אלי.

הדויית פורס באופן בהיר ומלא את ההיבט המשפטי את ההיבט העובדתי הרלבנטי.

איש לא חלק על כך שחל איסור לעשות שימוש בתואר מומחה, למי שלא הוסמך לכך. אולם
במסגרת הנמוקים לקולא, וגם במסגרת לימוד של הרקע הכללי האופף את התנהגות הנקבל,
למדה הועדה שמדובר ברופא שעבד בלנינגרד כפסיכוניאורולוג. בארץ הוא ניסה לקבל תואר
מומחה, ואולם לא עמד בבחינות. הוא כיהן בארץ עשר שנים כמנהל מחלקה סגורה בבייים פרטי
חולי נפש. קודם לכן התמחה חמש שנים בתחום הפסיכאטריה בביים לחולי נפש.

כיום הוא מתקרב לגיל שמונים, ואני מבין שהוא משתכר לחם צר ומים לחץ במרפאה שפתח ושבה
הוא עוסק בפסיכיאטריה. עצם העיסוק בפסיכיאטריה מותר לו כרופא.

הועדה היתה סבורה שהענישה המשמעתית הראויה היא התלית רשיון הנקבל לחדש. בכל נסיבות
הענין, ובכלל זה שהנקבל עוסק שנים בפסיכיאטריה, שהוא בגיל מתקדם, שהוא חדל מלהציג

: 8

epeen

LESHKA MESHPATIT

ניתן היום

עצמו כפסיכיאטר לפני זמן, חייתי סבור שניתן היה להסתפק במתן נזיפה לנקבל, ומה עוד שהוא
התחייב שלא לחזור לסורו.

ואולם ועדת המשמעת המורכבת משני חברים למקצוע של הנקבל ומשפטנית בעלת נסיון, סברה
שאין די בכן. מיון שלשיקול הדעת הועדה יש ליתן משקל נכבז', וכיוון שאין ספק שהמלצתה
. נמצאת במתחם הסבירות, אבטל דעתי מפני דעותם ואאמץ את המלצתה.

רשיון הנקבל יותלה לחדש החל מ- 1.2.010.

75.43.00)

025657799

נשיא (בדימוס) של בית ש המחוזי בירושלים

ON X83י :

12/12/2009 21:23

SSX2969£Ø

WUST:LL 6022 21 '030

Z4

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן