חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אריה קיפרוורסר – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (לא השיב לפניות חוזרות של משרד הבריאות לבירור נגדו. וכן ניהל מרפאת תאגיד ללא רשיון)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (לא השיב לפניות חוזרות של משרד הבריאות לבירור נגדו. וכן ניהל מרפאת תאגיד ללא רשיון)

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד שני ארזי

לבין:

ד"ר אריה קיפרווסר
ע"י ב"כ – עו"ד איהר אסעד ועו"ד בנדר

1

ה ח ל ט ה

החלטה 35-13

הקובל

הנקרל

העובדות והקובלנה

1. ד"ר אריה קיפרווסר הינו רופא שיניים מורשה (להלן – המקבל או ד"ר קיפרווסר), שמעט
ביום 27.6.12 התקבלה אצל ד"ר מוטשניק, הממונה על תלונות הציבור כנגד רופאי שיניים במשרד
הבריאות, תלונה כנגד הנקבל, ארבעה מכתבים ששיגרה ד"ר מטשניק לנקבל על-מנת לקבל את
התייחסותו לתלונה, לרבות שיחה טלפונית שקיימה פימו – לא נענו, והנקבל לא הגיב לחלונה שהוגשה
נגדו, אלא בשלב מאוחר יותר.

2. עוד התברר, כי הנקבל ניהל את מרפאתו תחת השם "ד"ר קיפרווסר ושות'" ובלוגו שלו נרשם
"שירותי בריאות בע"מ" רישום המעיד על קיומו של תאגיד, מבלי שהתקבל אישור משרד הבריאות

לכך.

3. לאור האמור לעיל, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בעז לב, ביום 26.2.13 קובלנה, ולפיה
גילה הנקבל התנהגות שאינה הולמת לפי סעיף 15(1) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], תשל"ט1979 (להלן – הפקודה), בכך שלא השיב לפניות חוזרות ונשנות של משרד הבריאות לבירור תלונה
שהוגשה כנגדו, וכן ניהל מרפאה של תאגיד, ללא רישיון של משרד הבריאות

דו"ח ועדת המשמעת

4. בעקבות הגשת הקובלנה, מינתה שרת הבריאות ועדת משמעת בהרכב: ד"ר שלמה זוסמן – יו"ר, ד"ר
עזרה בנימין ועו"ד זמירה גולדנר – חברים. בפתח הדיון המשמעתי, הגיעו הצדדים להסכמה ולפיה, יודה
הנקבל בעובדות המפורטות בקובלנה, והתובע יגביל את טיעונו לענש לשלושה חדשי לתליית רישון.

Į

תקבל טען בפני הוועדה כי הוא סובל ממחלת סוכרת קשה, ועקב מצבו הרפואי והכלכלי הקשה הוא לא
נענה לפניותיה החתרות ונשנות של ד"ר מוטשניק. ער לני :ל המרפאה כתאגיד, ללא אישור משרד
הבריאות, טען הנקבל כי היה שכיר בלבד במרפאה. נקבל הביע צערו והחבצל על התנהגותו בפרשה,
וציין כי במשך 26 שנות עבודתו לא היה מעורב בשום הליכים משמעתיים.

5. הוועדה ראתה בחומרה את התנהגותו של הנקבל בפרשה זו, במיוחד בכל הנוגע להתעלמותו המוחלטת
מפניותיה המרובות של ד"ר מוטשניק אליו, לצורך בירור התלונה שהוגשה כנגדו, גם טענתו כנגד ניהול
המרפאה כתאגיד עקב היותו שכיר בלבד, בדעתה על-ידי הוועדה, שכן "חובתו של הקבל הייתה לבדוק
קיומו של רישיון כזה ולפעול להשגתו".

לקולא ציינה הוועדה את עברו הנקי של הנקבל, הודאתו במיוחס לו בכתב הקובלנה, והבעת צערו וחרטתו
על התנהגותו. כמו-כן התחשבה הוועדה במצבו הרפואי הקשה ושקלה גם את הפגיעה העלולה להיגרם לו

מהתליית הרישיון.

6. בבואם להמליץ על אמצעי המשמעת שראוי להטיל על הקבל, נחלקו דעות חברי הוועדה. ד"ר זוסמן
לדעתם:
ועו"ד גולדנר ממליצים בפני שרת הבריאות להתלות את רישיונו של הקבל למשך שלושה חדשים, שכן

"במלאכת האיזון בין האינטרס הציבורי וההגנה על שלום ציטר המטופלים, לבין נסיבותיו
של הבקבל, קשות ככל שתהיינה, גב לטעמו האינטרס הציבורי שבקיום פיקוח הדוק
וראוי על שירותי הרפואה".

ואילו חבר הוועדה ד"ר עזרה בנימין מבקש להסתפק בהתליית הרישיון למשך חודשיים בלבד, שכן לאור
נסיבותיו האישיות הקשות, יש לתת משקל יתר גם "להודאת ובעת חרטתו של הנקבל בתחילת ההליך
ולחיסכון זמן יקר בהתדיינות ארוכה ומייגעת".

החלטה

7. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בשיקולי הענישה, תוך שהסתמכה
על החלטות קודמות בנסיבות דומות – הגם שלא הני להם ה אחידה בסופו של יום.
התנהגותו של הקבל בפרשה זו – במיוחד נוכח סירובו העקבי והנחרץ להגיב לפניות החוזרות ונשנות
של משרד הבריאות לצורך מילוי חובתו לבירור התלונה שהוגשה נגד הקבל ושדרשו את תגובתו •
ראויה לכל גינוי ולתגובה עונשית חריפה. לנקבל ניתנו הדמויות אין ספור להגיב ולהתייחס לטענות
שהושמע כנגדו, אולם הוא בחר להתעלם מהן ולא להגיב לפניות אליו.

בכך זילזל הנקבל באופן מופגן ובוטה בסדרי מנהל תקין ובאמות התנהגות בסיסיות בחברה מתוקנת.
למרבה הצער, נפוצה תופעה זו של אי היענות לפניות משרד הבריאות, מצד רופאי שיניים דווקא, כפי
שהדגישה אף ב"כ הקובל בסיכומיה.

8. מאחר והפער בין המלצות הרוב והמיעוט בקרב חברי הוועדה לגבי תקופת ההתלייה שיש להטיל על
הנקבל אינו גדול, החלטתי לבחור בדרך הפשרה (או שמא לעשות כמשפט שלמה…).

הנני מחליט להתלות את רשיונו של הקבל, ד"ר אריה קיפרווסר, מלעסוק ברפואת שיניים למשך חודשיים
וזצי, שמניינם החל מיום 16.2.14.

9. בשולי ההחלטה, ונוכח נפוצות התופעה של אי היענות לפניות משרד הבריאות – במיוחד מצד רופאי
שיניים – הנני ממליץ להעביר העתק החלטה זו ליו"ר הסתדרות רופאי השיניים בישראל. לצורך הפצתה
בקרב רופאי השיניים.

ן

'

3

ce

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן