חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אריק בלאיש – רשלנות חמורה במילוי תפקידו והתנהגות שאינה הולמת רופא שיניים

תיאור הליך: רשלנות חמורה במילוי תפקידו והתנהגות שאינה הולמת רופא שיניים (כשלים מחדלים רפואיים מקצועיים במטופל)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות חמורה במילוי תפקידו והתנהגות שאינה הולמת רופא שיניים (כשלים מחדלים רפואיים מקצועיים במטופל)

שרת הבריאות

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979

בעניין:

ד"ר בעז לב, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ע"י ב"כ – עו"ד יונתן ברג

למין:

ד"ר אריק בלאיש

עיר בייב – עוייד ערן קייזמן

חסובל

הנקבל

החלטה

כבי חשופט (בדימוס) אמטן סטרשטן, אליו הואצלה סמכותי לפי סעיף 45 לפקודת רופאי שיניים
[נוסח חדש], התשליט-1970 (להלן: "הפקודה"), מנוע במקרה דנן לתת צו לפי הסעיף האמור
לפקודה טבח קרבה משפחתית בין לבין יושב ראש ועדת המשמעת שמונתה לדון בקובלנה לפי
סעיף 47 לפקודה. בשל כך חזיית הוועדה לפי סעיף 48 לפקוח מועבר לחוזלטתי.

חברי ועדת המשמעת, לאחר שמיעת הראיות בדיונים שתתקיימו לבירור הקובלנה שבפניט, קבעו
בהכרעת הדין מיום 5 בדצמבר 2012, כי חנקבל עבר את עבירות המשמעת שיוחסו אליו בסעיף 15
אי, ביו-חי לכתב הקובלנה וזוכח מסעיפים גור.

הכרעת הדין מקובלת עליי ולפיה הנקבל ביצע טיפול דנטלי כירורגי מורכב ללא עזרת סיעת
בניגוד לנהלים של האגף לבריאות השן של משרד הבריאות, לא ביצע את הבדיקות הנחוצות
לאבחון מלא ולקביעת תכנית הטיפול ובנוסף רשם רישומים רפואיים ליקויים.

ביום 29 במאי 2013 חברי ועדת המשמעת הנכבדים שמע את טענות הצדדים לעניין אמצעי
המשמעת שיש להטיל על הנקבל והגישו אליי דו"ח המפרט את כל השיקולים הרלוונטיים, הן
לקולא וחן לחומרא.

צדקת הוועדה בעת קבע מי העבירות בהן הואשם הנקבל מתייחסות למחדלים רפואיים,
מקצועיים מהותיים ואין להתייחס להן כאל "כשלים טכניים. אני אף מקבלת את עמדת הוועדה
מי יש לצפות מרופא בעל תואר מומתח, לסטנדרט מקצועי גבוה יותר.

רפא בעל תואר מומחה בכירורגיית פה ולסתי שחשקיע מאמץ רב ביותר על מנת לחזיות רופא
מוכר, לדברי בייב הנקבל כפי שהובאו בדת הוועדה, היה עליו להקפיד ולמלא את תפקידו כראוי,
לכבד את הנחלים ותחנחיות של משרד הבריאות ולפעול לפיחם.

D.

שרת הבריאות

לאחר עיון מעמיק בדוח הוועדה ושקילת כל השיקולים, הן לקולא וחן לחומרא, אין להתעלם
מכך שמדובר בנקבל ללא עבר משמעתי וכי המרפאה הינה מקור פרנסתו היחיד. עם זאת, אין
להקל ראש בחומרת העבירות שנעברו על ידיו ושעסקינן ביותר מעבירת משמעת אחת, כשהשיקול
המרכזי הים האינטרס הציבור

קביעותיה החמורות של חוועדת בעניין התנחלות הקבל, זועקות לעשיית צדק ומחייבות מתן
משקל גדול לאינטרס הציבור של שמירה על רמתם המקצועית הגבוה של הרופאים ולשמירה על
אמון הציבור במערכת הבריאות.

חוששני כי הוועדה בהמלצתה, כששקלה את כל השיקולים שפירטה בדויים, לא יתסח משקל ראוי
לאינטרסים הציבוריים הנייל ולאמון הציבור.

כבודו של מקצוע הרפואת, אמון הציבור ושלומו מובילים אותי, במקרה של רשלנות חמורח מעין
זו, להתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר אריק בלאיש, מלעסוק ברפואת שיניים למשך חמישה
חודשים, החל מיום 1 בדצמבר 2013.

ניתנה היום 14 באוקטובר 2013, י חשון תשע"ד.

גרמן

שרת הבריאות

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן