חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר ארתור אליאב – הרשעה פלילית התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: הרשעה פלילית התנהגות שאינה הולמת (מעשים מגונים איומים)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית התנהגות שאינה הולמת (מעשים מגונים איומים)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון ל- 4 שנים
התלית רישיון ל- 4 שנים

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש) תשל"ט – 1979

דייר ארתור אליאב (להלן הנקבל), רופא שיניים במקצועו, הורשע בבימ"ש השלום בראשון לציון
במעשה מגונה, עבירה לפי סעיף 48 3 ה' לחוק העונשין תשל"ז – 1977, וכן באיומים, עבירה לפי
סעיף 12 לאותו חוק. הוא נדון ל- 12 חודשי מאסר, לשמונה חדשי מאסר על תנאי, לקנס של 5,000
, ולתשלום פיצויים בסך 40,000 ₪ למתלוננת.

,

המתלוננת עבדה אצל הנקבל במרפאתו, היא אם חד הורית, והנקבל עשה בה מעשים מגונים
(נשיקה וליטוף באברים אינטימיים) פעמיים יום אחר יום. בהיות המתלוננת אם חד הורית היא
נושאת לבדה בעול פרנסת עצמה ופרנסן בנה. במצב זה היא חשה עצמה במלכוד, שהרי תלונה נגד
מעבידה תסתום את הגולל על מקור פרנסתה. אין צריך לאמר שבסיטואציה זו עוצמת המרות של
המעביד על העובדת אצלו היא משמעותית מאוד. ערעור הנקבל בבימ"ש המחוזי בחיפה נדחה.

בעקבות מעשי הנקבל כמתואר לעיל, ובעקבות הרשעתו בדין, הגיש נגדו המשנה למנכ"ל משרד
הבריאות קובלנה על התנהגות שאינה הולמת (סעיף 45 (1) לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש)
תשל"ט – 1979 (להלן – הפקודה), וכן על שהוא הורשע בעבירה שאיננה כלולה בפקודה (סעיף 45
(5) לפקודה(.

שר הבריאות מינה ועדה לפי סעיף 47 לפקודה, עליה הוטל לשמוע את תגובת הנקבל, לרכז את

החומר ולהגיש אליו את המלצותיה.

בפני הועדה הודה הנקבל במיוחס לו בקובלנה. דיוניה של הועדה, וכן החלטתה התמקדה איפוא
בנושא הענישה המשמעתית הראויה בלבד.

ביום 14.10.09 הגישה הועדה לשר הבריאות דויים לפי סעיף 48 (ג) לפקודה. היא המליצה בדויית
להתלות את רשיון הנקבל לארבע שנים. בהחלטתה אומרת הועדה בין השאר ש"מעשי הנקבל,
בנוסף לניצול מרותו ועוצמתו הכלכלית כלפי המתלוננת כמעסיק – חורגים מההתנהגות ההולמת
רופא שיניים …". המשמעות המשמעתית; כך ממשיכה ואומרת הועדה צריכה להיות חמורה", הן
לצורך הרתעה אישית, הן לצורך הרתעה כללית.

מנגד הביאה הועדה בחשבון את העובדה שהמעשים המגונים נעשו ב- 2000, שהנקבל נדון למאסר
של שנה ושיש לו עבר נקי. העונש שהומלץ על ידה מאזן להערכתה את ההיבטים הרלבנטים כולם.

בדרך כלל אל לו לשר להתערב בהמלצות ועדות המשמעת, זוהי הפסיקה וזה אורת ההתנהגות
שראוי לאמצו, כל עוד אין סיבות רציניות להיפוכו של דבר.

(

הענישה המשמעתית המומלצת היא אמנם חמורה ואולם היא נמצאת במתחם הסבירות,
ובנסיבות אלו לא אתערב בה.

אני מורה על התלית רשיון הנקבל ל-4 שנים החל מ- 1.2.2010.

ניתן היום

1.37.1.20

נשיא (בדימוס) שלביהמ"ש המחוזי בירושלים

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן