חיפוש
Close this search box.
חיפוש
Close this search box.

היסטוריית רופא: ד"ר אשרף חטיב – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (אחזקת נשק ללא רשיון)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (אחזקת נשק ללא רשיון)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון לחודש ימים
התליית רשיון לחודש ימים

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד יונתן ברג

ד"ר אשרף חטיב
ע"י ב"כ – עו"ד חסן חטיב

העובדות והמשפט

1.

בעניין שבין:

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 14-12

הקובל

הנקבל

1. ד"ר אשרף חטיב,
הוא רופא שיניים מורשה (להלן – ד"ר חטיב או הנקבל). בחיפוש
משטרתי שנערך במרפאתו של הנקבל, נמצא אקדח 9 מ"מ, מחסנית לאקדח ובה 10 כדורים, אותם החזיק

ללא רישיון.

2. נגד ד"ר חטיב הוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי בנצרת (ת.פ. 99/09), בו יוחסה לו עבירה של
אחזקת נשק שלא כדין, לפי סעי ף144(א) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977. הנאשם הודה באשמה, ובית
המשפט גזר עליו ביום 18.9.2009 את הענשים הבאים: שישה חדשי מאסר בפועל; מאסר על-תנאי
למשך תשעה חדשים; קנס בסך 5,000 ש"ח.

לטענת הנאשם במשפטו, הוא החזיק בנשק ובתחמושת נוכח "תחושת חוסר ביטחון ואיומים שחש עקב
סכסוך בין חמולות בישוב בו הוא גר, שתחילתו באלימות כלפי אביו הקשיש".

בגזר דינו קבע בית המשפט המחוזי כי:

"מסקירת הפסיקה עולה מדיניות ברורה, היינו, דינו של מי שהורשע בעבירה לפי סעיף
144(א), אף אם ביצע את העבירה ממניעים של הגנה עצמית, ואף אם עומדת לזכותו
העובדה כי הוא נעדר עבר פלילי, למאסר בפועל ממש".

הערעור שהגיש הנאשם לבית המשפט העליון על הרשעתו – נדחה, אולם ביהמ"ש קבע כי עונש המאסר
שהוטל עליו ירוצה בעבודות שירות.

דו"ח ועדת המשמעת

3. בעקבות הרשעתו של ד"ר חטיב בבית המשפט, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בועז לב,
ביום 30.11.09, קובלנה כנגדו, על כך שהורשע בעבירה פלילית, לפי סעיף 45(5) לפקודת הרופאים.

בדין וחשבון שהגישה ביום 10.5.12, הדגישה הוועדה את חומרת העבירה של נשיאת נשק ללא רישיון,
מזה, ואת נסיבותיו האישיות של הנקבל – עברו הנקי, אורח חייו הנורמטיביים, הבעת חרטתו וצערו על

מעשהו – מזה.

4. בדין וחשבון ציינה הוועדה כדלהלן:

"אכן, העבירה שעבר הנקבל אינה במסגרת עיסוקו ואינה קשורה אליו, אך כאמור לעיל,
מרופא מצופה רמת התנהגות מיוחדת וקפדנית ביותר הנובעת מיעדו (צ"ל – ייעודו) של
המקצוע וממעמדו החברתי. לפיכך, לא נראה לנו שניתן להסתפק באמצעי משמעת הפחות
מהתליית רישיונו של הנקבל לעסוק ברפואת שיניים לפרק זמן קצוב".

לאור האמור לעיל, ממליצה הוועדה בפני שר הבריאות להטיל על הנקבל עונש של התליית רשיון למשך

חדש אחד.

סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים הואצלה לי ביום 22.11.11, ולהלן החלטתי.

החלטה

5. שיקוליה של ועדת המשמעת והמלצתה – מקובלים עליי, במיוחד בשים לב לעובדה שלא נמצאה זיקה
או קשר של ממש בין העבירה אותה עבר הנקבל לבין מקצועו ומעמדו כרופא.

לפיכך, הנני מחליט להתלות את הרישיון לעסוק ברפואת שיניים של ד"ר אשרף חטיב למשך חדש (1)
אחד, החל מיום 15.8.12.

;

6. בשולי החלטתי, הנני ממליץ בפני היועצת המשפטית של משרד הבריאות לבדוק את הימשכות
ההליכים בפני הוועדה מאז הגשת. הקובלנה ביום 30.11.09 – במשך שנתיים וחצי כאשר בפועל
סיימה הוועדה את עבודתה בדיון אחד ביום 2.5.12, ואף הגישה את הדוח מטעמה מיד לאחר מכן.

ניתן היום 5.7.12, טו' תמוז תשע"ב.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

‒‒‒‒‒‒‒‒‒▬▬▬▬ı

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן