חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר באסם בן ודיע חדאד – הליך לפי סעיף 44ב'

תיאור הליך: הליך לפי סעיף 44ב' (הנקבל ביצע מעשים מגונים במטופלת)
פירוט אמצעי משמעת: הליך לפי סעיף 44ב' (הנקבל ביצע מעשים מגונים במטופלת)
מה חשוב לדעת? על הנקבל הוטלו הגבלות לעיסוקו
על הנקבל הוטלו הגבלות לעיסוקו

טראה

אל: יחידת הדין המשמעתי

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: קובלנה לפי סעיף 44 ב' נגד דייר בסאם חדאד

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

לאחר שעיינתי בדויים הוועדה, החלטתי לאמץ המלצותיה ולהאריך ההגבלות לעיסוקו של דייר
בסאם חדאד עד לסיום ההליך לפי סעיף 44 ב' לפקודת הרופאים (נוסח חדש) תשלייז-1976.

לי בסיון, התשייפ
22 יוני 2020

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

סימוכין: 273148020
(במענה: ציין סימוכין)

www.health.gov.il

בברכה,

פרופ' חזי לוי

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן