חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר בוריס קרוטמן – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (זיוף חתימה)
שם פרטי: בוריס
שם משפחה: קרוטמן
תחומים: רופאים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: בת ים
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (זיוף חתימה)
מס' רישיון: 1-31166
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 1999/02/09
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחודש ימים
התליית רישיון לחודש ימים

לפי האמור בקובלנה ביקש הנקבל מדייר גורנשטיין מנהל היחידה לכירוגית ילדים בבייים וולפסון,
מקום בו הוא עבד, שיתן לו המלצה שתתמוך בבקשתו להשתחרר מחובת עמידה בבחינה שהיתה

תנאי לקבלת תואר מומחה. דייר גורנשטיין סרב לעשות כן. פניה זו נעשתה ב- 2002.
כשלוש שנים קודם לכן (בספטמבר 1999) נענה דייר גורנשטיין לפניה דומה, …… חתם ביום
27.9.99 על מכתב הממוען למועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית שפיסקתו האחרונה היא:
שהוא "התרשם עמוקות ממסירותו, חריצותו, נסיונו הקליני הנרחב ומהידע התיאורטי המבוסס
שלו …. לדעתי ברמה ….. של ידע ונסיון, יש לשקול בחיוב מתן תואר מומחה לדייר קרויטמן
ולפטור מחובת הבחינות".

משסרב דייר גורנשטיין לפניה החדשה (בשנת 2002), נטל הנקבל את נוסח המלצת 1999, שינה בה
את משך עבודתו במחיצת דייר גורנשטיין (שהיתה 20 חדש בהמלצת 1999) וייעדכן" אותה לארבע
שנים וחצי, הוסיף לצד שמו של דייר גורנשטיין את חותמתו ןשרטט לידה את מה שאמור להראוות
כחתימת דייר גורנשטיין. ההמשך לפי כתב הקובלנה הוא "שהנקבל הכין מכתב מזויף והגישו
למועצה המדעית כדי לקבל במרמה פטור מבחינות לתואר מומחה". התנהגות כזו, כך נאמר
בקובלנה, "אינה הולמת רופא מורשה כאמור בסעיף 41 (1) לפקודה…", וזוהי העבירה המשמעתית

נשוא כתב הקובלנה.

ביום 13.12.99, היינו בין שני מועדי המכתבים הללו, כתב דייר גורנשטיין למועצה המדעית מכתב
לפיו הנקבל "מסוגל ומתאים לגשת לבחינות שלב ב' בכירורגית ילדים וזאת לאחר שהשלים
רוטציות בטפול נמרץ ילדים ובפגים". בפני ועדה שבדקה את הפרשה בטרם הוגשה הקובלנה אמר
דייר גונשטיין, בין השאר הוא שינה את דעתך החיובית על דייר קרויטמן ולא היה מוכן להמליץ

עליו לפטרו מבחינת המועצה המדעיתי.

משהוגשה הקובלנה מינה שר הבריאות ועדה עליה הוטל לשמוע את טענות הנקבל, לרכז את
החומר כולו, ולהביא את המלצותיה לשר הבריאות. הועדה נתנה החלטה ב- 4.11.07 בה הרשיעה
את הנקבל בעבירת המשמעת שיוחסה לו. ביום 31.3.08 היא הגישה דויים סופי שהועבר אלי נוכח
העובדה ששר הבריאות האציל אלי את סמכויותיו לפי סעיף 41 לפקודה.

הנקבל הודה בפני הועדה באמור בקובלנה והיא המליצה, לאחר שהרשיעה אותו בעבירת
המשמעת, להתלות את רשיונו לחדש אחד. בדיונים שקדמו לדויים הציעה בייכ הקובל לועדה

פעילותו בבי"ח וולפסון ולאחר מכן בתל השומר לא היתה במסגרת תעסוקתית של עובד קבוע

הוא עשה תורנויות ונרשם לעובד מן החוץ. כיום הוא בן 59, יש לו חובות משכנתא, ואם יותלה

רשיונו יאבד את מקור פרנסתו, והוא ימצא עצמו במצב קשה מאוד.

בא-כוחו ביקש מהועדה, בין השאר להתחשב בסיטואציה הקשה בה מוצאים עצמם רופאים
שהגיעו בברית המועצות לעמדות מתקדמות בעולם הרפואה, המוצאים עצמם לאחר עלייתם
ארצה, בגיל לא צעיר, מתחילים את דרכם מבראשית.

הועדה העידה על עצמה שהיא התלבטה באמצעי המשמעת שראוי להטילו. היא הדגישה

שמדובר במקרה של זיוף מסמך ובנסיבות כאלו "אין מנוס מהתלייה של הרשיון וזאת כדי להביע
את עמדתנו כי תדמית המקצוע עלולה להיפגע מעשיית מעשים מסוג זה על ידי רופאי. הענישה
שתינתן, כך אומרת הועדה, צריכה להרתיע. התליה של חדש היא הענישה המתאימה לפי הבנת
הועדה.

מהתנהגותו של הנקבל עולה שאין לו בלמים ועכבות, והוא מוכן לזייף חתימות וליצור יש מאין
אישרר רק עליו להשיג את מבוקשו, חרף העובדה שהוא יודע שהרופא שאת חתימתו זייף, איננו

מוכן ליתן לו אישור כזה.

הדברים מקבלים משנה חומרה כשבעזרת אישור זה הוא ביקש להשיג קידום מקצועי שיעניק לו
יותר סמכויות ויותר יוקרה. תואר מומחה אותו הוא היה אמור להשיג היה מאפשר לו להשים
עצמו בעיני עולם ומלואו כמומחה, בעוד הוא איננו כזה.

מי שלבו גס בכגון דא, יטה בדרך הדבר להתעלם גם מבלמים נורמטיביים אחרים הניצביםעל
דרכן.

לכל אלו נוסף היבט אתי של שבירת מוסכמות ןסיות בסיסיות

בכל הנסיבות הללו נראה הדבר שהתליית הרשיון לחדש איננו הענישה המתאימה להתנהגות בוטה
של הנקבל.

הועדה התחשבה בעובדה שחלפו שש שנים (!) מאז הארוע, ושמדובר באדם בן 59, המוצא את

פרנסתו על ידי מלוי תפקידי רופא שאינם מעניקים לו לא קביעות ולא יכולת התקדמות מקצועית.
עוד יש להביא בחשבון שמשך כל התקופה טיפל הנקבל באלפי חולים, ואין נגדו תלונה כלשהי על
אי עמידה בסטנדרטים רפואיים. מעידת הנקבל היתה בתחום "לבר רפואייי.

תחילת התחלת תקופת ההתליה תהיה ביום 1.7.08.

ניתן היום 29.4.08.

ורדי זילר

נשיא (בדימוס) בית המשפט המחוזי ירושלים

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן