חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר בני שכטר – התליית רישיונו לתקופה של 6 חודשים

תיאור הליך: ד"ר בני שכטר (כנגד הנקבל הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות אינוס במרמה ומעשה מגונה במרמה במטופלות. התובע הגיש בקשה להתלות את רישיונו של הרופא מכוח סעיף 44א לפקודת הרופאים. ועדת המשמעת המליצה להתלות את רישיונו התליה זמנית למשך 6 חודשים והמלצתה התקבלה.)
פירוט אמצעי משמעת: ד"ר בני שכטר (כנגד הנקבל הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות אינוס במרמה ומעשה מגונה במרמה במטופלות. התובע הגיש בקשה להתלות את רישיונו של הרופא מכוח סעיף 44א לפקודת הרופאים. ועדת המשמעת המליצה להתלות את רישיונו התליה זמנית למשך 6 חודשים והמלצתה התקבלה.)
מה חשוב לדעת? התליה לשישה (6) חודשים, התליה זמנית, 44א, עבירת מין
התליה לשישה (6) חודשים, התליה זמנית, 44א, עבירת מין

טראה

אל: עוייד לירון קריספין בוקר, מנהלת בתי הדין למשמעת

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: דייר בני שכטר – המלצה
מכתבכם מיום 1.4.2021

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

מאשר את המלצת ועדת המשמעת מיום 26.3.2021, בעניינו של דייר בני שכטר, דהיינו התליית

רישיונו לתקופה של 6 חודשים.

אודה להמשך טיפולכם.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

כייב בניסן, התשפ"א
04 אפריל 2021
סימוכין: 364089421
(במענה: ציין סימוכין)

G

www.health.gov.il

בברכה,

פרופ' חזי לוי

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן