חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: דר' ג'האד לחאם – התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה (עקירת שן ללא צילום, לא הגיב לפניות משרד הבריאות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה (עקירת שן ללא צילום, לא הגיב לפניות משרד הבריאות)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון למשך חודש ימים
התליית רשיון למשך חודש ימים

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ע"י ב"כ – עו"ד יונתן ברג

לבין:

ד"ר ג'יהאד לחאם,
ע"י ב"כ – עו"ד מדלג' תירות

הקובל

הנקבל

ה ח ל ט ה

כב' השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב, אליו הואצלה סמכותי לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים
[נוסח חדש], התשל"ט-1970 (להלן: הפקודה), מנוע במקרה דנן לתת צו לפי הסעיף האמור
לפקודה נוכת קירבה משפחתית לאחד העדים המרכזיים שהעיד בפני הוועדה שמונתה לפי סעיף
47 לפקודה.

בשל כך דויים הוועדה לפי סעיף 48 לפקודה הועבר אלי.

לאחר עיון בהחלטת ביניים מיום 9.12.12 ודויים הוועדה, הנני מאשרת את המלצת הוועדה ומורה
על התליית רישיונו של הנקבל, דייר ג'יהאד לחאם, מלעסוק ברפואת שיניים למשך חודש ימים,
החל מיום 5.9.13.

ניתנה היום 4.8.2013, כייח אב תשע"יג.

גרמן

חייל

שרת הבריאות

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן