חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר ג'ילברט חדד – התנהגות שאינה הולמת רופא

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא (זיוף תעודת מומחה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא (זיוף תעודת מומחה)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון לשנה אחת
התליית רשיון לשנה אחת

במני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד שרה שר-לב

ד"ר ג'ילברט חדד
אין התייצבות

1

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 17-12

הקובל

הנקבל

העובדות והקובלנה

1. ד"ר ג'ילברט חדד הינו רופא מורשה לעסוק ברפואה בישראל (להלן – ד"ר חדד או הנקבל).
בשנים 2000 – 2003 הגיש הנקבל מספר פעמים בקשות למועצה המדעית בישראל להכיר בו כבעל
תואר מומחה בכירורגיה פלסטית. לאחר שבקשותיו נדחו, המציא הנקבל למועצה המדעית, ביום
25.3.03, תעודה בשפה הצרפתית ולפיה, הוא זכאי לתואר מומחה (Specialite). התעודה הונפקה,

לכאורה, ביום 20.1.03 על-ידי המועצה האזורית של העיר פריז, וחתומה ע"י ד"ר ז'אן קלוד מוט.

מבירור שערך יו"ר המועצה המדעית בישראל דאז, פרופ' ברנהיים, עם המועצה האיזורית בפריז לצורך
אימות פרטי התעודה, הוברר לו כי התעודה האמורה מעולם לא הונפקה ע"י המועצה בפריז.

2. בתאריך 2.1.2006 הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בבועז לב, קובלנה כנגד ד"ר חדד,
בגין זיוף תעודת המומחה, על כך שנהג בדרך שאינה הולמת רופא מורשה, כאמור בסעיף 41(1) לפקודת
הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976.

דוח ועדת המשמעת

3. בעקבות הגשת הקובלנה, התכנסה ועדת המשמעת לדון בעניינו של הנקבל. לוועדה נמסר כי הנקבל

מצוי בהליכי חקירה בצרפת; כי רישיונו המקצועי בצרפת הוקפא וכי הוצא נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ
(סעיף 3 לדוח הוועדה מיום 23.7.06).

לפיכך, לא התייצב ד"ר חדד בפני הוועדה, והיא קיימה את דיוניה שלא בפניו.

לאחר שבחנה את חומר הראיות שהוצג בפניה, ובכלל זה את המסמכים והתעודות השונות, הגיעה הוועדה
למסקנה, פה אחד, כי "מתכונת התנהגויותיו של הנקבל ג'ילברט חדד, אינה הולמת רופא מורשה",
ובשל כך היא ממליצה לבטל את רישיונו לעסוק ברפואה (סעיף 7 לדוח הוועדה).

ההליכים בצרפת

4. מחומר הראיות שבתיק, ובעיקר מדוח לשכת המשמעת של התאחדות הרופאים בפריז, מיום
16.12.2012, מתברר כי בגין החזקה ושימוש במסמך מזוייף, נדון הנקבל בבית משפט בצרפת לשישה

חדשי מאסר.

הוא הובא לדין משמעתי בפני הוועדה המחוזית של התאחדות הרופאים בפריז (Ile de France)
שהחליטה, ביום 2.12.05, על מחיקת שמו של הנקבל מהתאחדות הרופאים בצרפת, "לאחר שהציג בפני
הרשויות הישראליות רישיון צרפתי מזוייף בכירורגיה פלסטית, משחזרת ואסטתית על מנת לזכות
בהכרה של התמחות זאת בישראל".

הנקבל ערער בפני לשכת המשמעת הארצית של התאחדות הרופאים בצרפת, וזו קבעה שד"ר חדד לא
הכחיש את אחריותו ביצירת המסמך המזוייף. לאור זאת ונוכח חומר הראיות בכללותו:
"משוכנעת ועדת המשמעת הארצית כי ד"ר חדד השתמש באופן אישי וביודעין במסמך
שבזיופו הוא שותף על-מנת לזכות בהכרה אקוויולנטית בישראל של תואר שלא היה
ברשותו בצרפת".

5. אשר לעונש – בשים לב לכך שד"ר חדד קיבל לבסוף, בתנאים רגילים, את ההתמחות כמחלוקת
מהוועדה המחוזית של העיר פריז, ביום 11.9.2008 – החליטה ועדת המשמעת הארצית לבטל את
ההחלטה למחוק כליל את שמו של הנקבל מרשימת התאחדות הרופאים, וחלף זאת – לאסור עליו לשמש
כרופא במשך שנה אחת, החל מיום 1.9.12 ועד 31.8.13.

החלטה

6. נסיבות המקרה דנן נראות לי יוצאות דופן למדיי במקומותינו. ראשית, הנקבל לא השתתף בדיוני
ועדת המשמעת עפ"י פקודת הרופאים, שכן נמנעה ממנו, ככל הנראה, האפשרות לצאת את גבולות צרפת
נוכח צו עיכוב היציאה מצרפת שהוצא כנגדו. יצוין, כי עפ"י רישומי משרד הפנים, הנקבל יצא לאחרונה
מתחומי מדינת ישראל ביום 27.5.2008, ומאז לא שב ארצה.

שנית, הלכה למעשה, נשפט הנקבל בגין התנהגותו בדבר הצגת התעודה המזוייפת בפני הוועדה המדעית
בישראל, גם בפני לשכת המשמעת של התאחדות הרופאים בפריז, לאחר שנדון גם בבית משפט בצרפת
לשישה חדשי מאסר בפועל, וגם בפני ועדת המשמעת בישראל. הגם שאינני סבור כי הנקבל יכול לטעון
ל"סיכון כפול" בהעמדתו לדין משמעתי הן בצרפת והן בישראל – שכן מדובר בעיניי, בשתי ישויות
משפטיות ודיסציפלינריות שונות ובמדינות נפרדות – סבורני כי יש מקום להתחשב בעובדה זו בעת
שקילת אמצעי המשמעת שיש לנקוט כנגדו בישראל.

7. אין ספק, כי התנהגותו של הנקבל רעה וחמורה היא, עת ניסה להשיג הכרה כמומחה בתחום
הכירורגיה הפלסטית, בהסתמך על מסמך כוזב ומזוייף. הדבר הוכח הן בפני ועדת המשמעת בישראל והן

בפני ועדות המשמעת בצרפת.

בהסתמך על החלטת ועדת המשמעת בצרפת, ולאור העובדה שבסופו של דבר הוענקה לנקבל בצרפת
תעודת מומחה כדין – הגעתי לכלל מסקנה, כי אין מקום לביטול מוחלט של רישיונו של הנקבל, וניתן
להסתפק בהתליית הרישיון למשך שנה אחת בלבד.

8. הנני מחליט אפוא, להתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר ג'ילברט חדד, למשך שנה אחת, מיום 1.9.12

עד 31.8.13.

ניתן היום 20.8.12, ב' אלול תשע"ב.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל, ולוודא כי העתק ממנה יועבר לנקבל.

בנוסף לכך יש להעביר עותק החלטה זו לידיעת רשויות הרפואה בצרפת.

<

▬▬▬▬▬▬▬▬▬

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן