חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר דוד מאיר בן זאב למפיט – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (עבירות מין כלפי קטינים לפי סעיף 44 א')
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (עבירות מין כלפי קטינים לפי סעיף 44 א')
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 6 חודשים
התליית רישיון ל- 6 חודשים

אל: יחידת הדין המשמעתי

המנהל הכללי

הנדון: קובלנה נגד דייר למפיט – 44 אי
מכתבכם מיום 18.7.18

המנהל הכללי

משרד הבריאות

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

מאשר המלצות הוועדה לפי סעיף 44 א' לפקודת הרופאים מיום 16.7.18 בעניינו של דייר דוד מאיר בן

זאב למפיט.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

www.health.gov.il

זי באב, התשעיית
19 יולי 2018
סימוכין: 81773718
(במענה: ציין סימוכין)

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health
P.O.B.1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן