חיפוש
Close this search box.
חיפוש
Close this search box.

היסטוריית רופא: ד"ר דניאל דריי – התליה לחודשיים

תיאור הליך: ד"ר דניאל דריי (רופא מורשה הורשע במספר עבירות מס (העלמת מס בסכום הקרוב למיליון ש"ח על פני תקופה של כשבע שנים). ועדת המשמעת המליצה להתלות את  רישיונו למשך חודשיים והמלצתה התקבלה.)
שם פרטי: דניאל
שם משפחה: דריי
שם מלא: דניאל דריי
תחומים: רופאים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: גבעתיים
פירוט אמצעי משמעת: ד"ר דניאל דריי (רופא מורשה הורשע במספר עבירות מס (העלמת מס בסכום הקרוב למיליון ש"ח על פני תקופה של כשבע שנים). ועדת המשמעת המליצה להתלות את  רישיונו למשך חודשיים והמלצתה התקבלה.)
מס' רישיון: 1-35083
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 2003/05/28
מה חשוב לדעת? התליה לחודשיים (2), עבירות מס
התליה לחודשיים (2), עבירות מס

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד יונתן ברג

ד"ר דניאל דריי
ע"י ב"כ – עו"ד עופר רחמני

1

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 11-21

הקובל

6 חדשי מאסר בפועל, שירוצו בדרך של עבודות שירות.

8 חדשי מאסר ע"ת לתקופה של שלוש שנים.

קנס בסך 40,000 ש"ח, שישולמו ב- 10 תשלומים שווים ורצופים.

הנקבל

העובדות

1. ד"ר דניאל דריי הינו רופא סקסולוג ועוסק במתן טיפול בקליניקה שלו בתל אביב (להלן – הנקבל או
ד"ר דריי). במהלך שש שנים (2006 – 2012), עבר הנקבל עבירות מס שונות, בכך שהעלים הכנסות
ממרפאתו הפרטית והתחמק בכל דרך מתשלום מסים. הנקבל ניהל יומני פגישות כפולים, שאחד מהם תעד
את מתן הטיפולים בפועל והשני תעד באופן חלקי את הטיפולים שניתנו בקליניקה. הנקבל פעל במרמה על
מנת להעלים מפקיד השומה הכנסות בכוונה להתחמק מתשלום מס, בסך כולל של כמליון ש"ח.

פסיקת בית המשפט

2. בעקבות מעשיו אלה, הוגש נגד הנקבל כתב אישום לבית המשפט השלום בת"א-יפו, בו יוחסו לו
עבירות של השמטת הכנסה במזיד בכוונה להתחמק ממס, קיום פנקסי חשבונות כוזבים במזיד בכוונה
להתחמק ממס – הכל לפי סעיף 220, על חלופותיו, לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961,
שעיקרן: השמטת הכנסה בכוונה להתחמק מתשלום מס; הכנה וקיום ספרים ורשומות כוזבות; שימוש
במרמה, עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס, ועוד.

3. הנקבל הורשע ע"ס הודאתו בבימ"ש השלום בת"א (ת.פ 38662-01-19), וביום 15.9.16, גזר עליו
ביהמ"ש את הענשים הבאים:

הקובלנה

4. בכתב הקובלנה, שהוגש נגד הנקבל ביום 6.6.21, צויין כי הנקבל הורשע בבית המשפט בעבירות
פליליות לפי הוראות סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ונהג בדרך שאינה הולמת מורשה לריפוי שיניים,
וזאת בניגוד להוראות סעיף 45(1) ו- (5) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976.

דו"ח ועדת המשמעת

5. בעקבות הגשת הקובלנה, התמנתה ועדת משמעת בהרכב: דר' יוסף משעל – יו"ר, פרופ' בעז עמיחי
ועו"ד עירית אלטשולר – חברים. הנקבל הודה בפני הוועדה במעשים שיוחסו לו, והביע צער וחרטה על
התנהגותו. ב"כ הצדדים הגיעו להסדר טיעון, והמליצו בפני הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של
התליית רישיון למשך חדשיים (2).

6. בדוח שהגישה הוועדה ביום 14.9.21, שקלה הוועדה את חומרת התנהגותו של הנקבל, אשר ביצע
את עבירות העלמת המס במשך שנים רבות, בסכום לא מבוטל של מליון ש"ח. לקולה שקלה הוועדה את
הזמן הרב שחלף מאז ביצוע העבירות, את הודאתו של הנקבל באשמות ונטילת האחריות מצדו, וכן את
הנזק הנפשי והכלכלי שנגרמו לו עקב הפרשה.

הוועדה נתנה דעתה גם לפסיקה קודמת בעבירות מאותו סוג של העלמת מס, בהם הוטל אמצעי משמעת
של התליית רישיון למשך חדשיים (החלטה 9-18 בעניין דר' יעקב מושל; החלטה 02-19 בעניין דר'
אילנה בסטון). כמו-כן ציינה הוועדה כי לפי ההלכה הפסוקה אין מקום לסטות מהסדר הטיעון, שעה
שההסדר סביר ומתקבל על הדעת.

7. סוף דבר, הוועדה ממליצה, פה אחד, לכבד את הסדר הטיעון שהושג בין הצדדים, ולהטיל על הנקבל
אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך חדשיים (2). על מנת לאפשר לנקבל לסיים את עבודות השרות
אותן הוא מרצה עתה ועד לסוף חדש ספטמבר, וכמו-כן כדי לאפשר לנקבל להתמודד עם תפקוד הקליניקה
– ממליצה הוועדה כי ההתלייה תחל בחודש ינואר 2022.

החלטה

8. מדובר במקרה זה בסדרת עבירות חמורות של העלמות מס בסכום של כ-מליון ש"ח, שבוצעו לאורך
תקופה ארוכה ביותר של כשבע שנים. אין מדובר אפוא, בכשלון מקרי וחד-פעמי, אלא בסדרת עבירות
חמורות שבוצעו בשיטתיות ובעקביות.

סבורני, כי הוועדה נתנה דעתה למכלול נסיבות המקרה, הן המחמירות והן המקילות, ועל כן המליצה
בפניי לדבוק בהסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים.

9. לאחר שנתתי דעתי לנסיבות המקרה בכללותן, להסדר הטיעון ולהמלצת הוועדה הנכבדה
החלטתי
לאמץ את המלצת הוועדה, ולהטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך חדשיים (2),

שתחילתם ביום 1.1.2022.

ניתנה היום, 26.9.21, כ' תשרי תשפ"ב.
יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן