היסטוריית רופא: ד"ר זיאד סלימאן – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
שם פרטי: זיאד
שם משפחה: סלימאן
תחומים: רופאי שיניים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: בועיינה-נוג'ידאת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מס' רישיון: 2-126246
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 2016/07/06
מה חשוב לדעת? התלייה לששה חודשים
התלייה לששה חודשים

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ע"י ב"כ – עו"ד תומר דגני ועו"ד יעל דסקין

דר' זיאד סלמאן

ע"י ב"כ – עו"ד חואלד יוסף

העובדות

בעניין שבין:

1

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 04-23

הקובל

הנקבל

1. דר' זיאד סלמאן (להלן – דר' סלמאן או הנקבל), הוא רופא שיניים מורשה. בהזדמנויות שונות נהג
לתקוף את אשתך כיום גרושתו באלימות קשה (להלן – המתלוננת). בתאריך 9.9.21 תקף
הנקבל את המתלוננת בכך שהיכה אותה באגרופים בגופה ובסטירות על ראשה, כתפה וידה, וכן בעט
ברגליה. עקב מעשים אלה, נגרמו למתלוננת חבלות של ממש.

שישה חדשי מאסר על-תנאי למשך שלוש שנים.
פיצויים למתלוננת בסך 5,000 ש"ח.

2. יומיים לאחר מכן, ביום 11.9.21, תקף הנקבל את המתלוננת באופן שטלטל את ראשה מספר פעמים,
לחץ לה על הלסת וכן תקף אותה בשמיכה מעל ראשה. בהמשך איים הנקבל על המתלוננת במלים:
"אני ואת לבד בבית, אדקור אותך עם סכין ואתקשר להורים שלך תבואו לקחת אותה". כמו כן, החל
משנת 2018, בהזדמנויות שונות, תקף הנאשם את המתלוננת בכך שדחף אותה.

ההליך המשפטי

3. בגין מעשיו אלה, הוגש נגד ד"ר סלימאן כתב אישום לבית משפט השלום בטבריה (ת.פ.
650432/21), בו יוחסו לו עבירות של תקיפה חבלנית של בת זוג – עבירה לפי סעיף 380(ב) לחוק
העונשין, התשל"ז-1977, תקיפה סתם של בת זוג עבירה לפי סעיף 382(ב) לחוק העונשין,
ועבירה של איומים, לפי סעיף 192 לחוק העונשין.

בית המשפט הרשיע את הנאשם, על סמך הודאתו, וביום 6.9.22 גזר עליו עליו את העונשים הבאים:
שלושה חדשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות.

הקובלנה

4. ביום 4.1.23 הוגשה נגד הנקבל קובלנה לוועדת המשמעת של משרד הבריאות. עפ"י כתב הקובלנה,
מאחר והנקבל עבר עבירה פלילית והורשע בה – ובכך הוא גילה בכך התנהגות שאינה הולמת רופא
מורשה, כאמור בסעיפים 41(1) ו- (5) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1977.

דו"ח ועדת המשמעת

5. בעקבות הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדה לדון בה, בהרכב ד"ר לנה נטפוב – יו"ר, וד"ר
קובי מוריץ ועו"ד לינדה שפיר- חברים. הוועדה שמעה את עדות המתלוננת בפניה, אשר העידה בדבר
האלימות הקשה שהפעיל הנקבל כנגדה, שכללה "בעיטות בבטן, סטירות ומריטות שיער". המתלוננת
מטופלת עד היום במרפאה לבריאות הנפש.

6. בדוח שהגישה ביום 17.4.23, ציינה הוועדה את חומרת התנהגותו של הנקבל, בזו הלשון:

"אין ספק כי מדובר במקרה חמור ביותר של אלימות, תקיפה ואיומים, המשתרעים על פני
כשלוש שנים. חומרה יתרה היא בהיותה של המתלוננת בת לעדה הבדואית, וכפי שהעידה,
הקושי להתלונן ואף לספר למשפחה אודות האירועים, הקושי להתגרש ולעמוד מול הנקבל
ומשפחתו לבדה".

7. בבואה להמליץ על אמצעי המשמעת שמן הראוי להטיל על ההנקבל, שקלה הוועדה לקולה את הודאתו
באשמות שיוחסו לו, נטילת האחריות על מעשיו, פנייתו לטיפול, ועברו הנקי. סוף דבר – הוועדה ממליצה
להתלות את רישיונו של הנקבל למשך שלוש שנים, בניכוי התקופה בת שבעה חדשים בהם שהה במעצר
בית עקב העבירות, נשוא תיק זה.

החלטה

8. מדובר במקרה דנן באלימות קשה ואכזרית שהפעיל הנקבל כלפי אשתו, שוב ושוב, במשך תקופה לא
קצרה. סבורני, כי הוועדה הנכבדה שקלה כהלכה את כל ההיבטים בפרשה עגומה זו, הן לקולה והן
לחומרה, עת המליצה להטיל עליו אמצעי משמעת ראוי והולם את חומרת מעשיו.

9. אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה ולהטיל על הנקבל, דר' זיאד סלימאן, התליית
רישיון מלעסוק ברפואה למשך שלוש(3) שנים, בניכוי שבעה חדשים בהם הוא שהה במעצר בית. תחילת
ריצוי ההתלייה ביום 21.5.23.

ניתנה היום 23.4.23, ב' אייר תשפ"ג.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן