חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר חסן אבו גריבה – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
שם פרטי: חסן
שם משפחה: אבו גריבה
תחומים: רופאים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: לקיה
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מס' רישיון: 1-131737
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 2015/07/12

שלום רב,

ישראל

44444

אל: עוייד לירון קריספין בוקר, מנהלת בית הדין למשמעת

משנה למנהל הכללי

הנדון: דייר חסן אבו גריבה – המלצת הוועדה
סימוכין: פנייתך במייל מתאריך 28/9/22

לשכת משנה למנהל הכללי

משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

Associate Director General

הנני מאשר המלצות הוועדה, התלייה של חצי שנה.

העתק: גב' גלית אטיאס, מנהלת ענף, קובלנות רופאים

mmancal@moh.health.gov.il

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

כייח בחשון, התשפייג
22 נובמבר 2022
אסמכתא: 1001549922
(במענה, נא ציינו מספרנו)

רב,

דייר ספי מנדלוביץ
המשנה למנהל הכללי

www.health.gov.il

Associate Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן