חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר יגאל בלן – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל פרסם באתר האינטרנט פרסומים אסורים, כמו כן ביצע טיפולי שיניים תחת סדציה למרות שלא היה לו אישור ממשרד הבריאות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל פרסם באתר האינטרנט פרסומים אסורים, כמו כן ביצע טיפולי שיניים תחת סדציה למרות שלא היה לו אישור ממשרד הבריאות)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון לחודש
התלית רישיון לחודש

בפגי:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ע"י ב"כ – עו"ד לילך מהודר

ד"ר יגאל בלן
ע"י ב"כ – עו"ד רועי בלכר

1

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 08-19

הקובל

הנקבל

העובדות והקובלנה

1. ד"ר יגאל בלן הינו רופא שיניים מורשה (להלן – הנקבל או ד"ר בלן), המתגורר בקרית ים.

החל משנת 2017 פרסם הנקבל באתר האינטרנט שלו פרסומים העולים כדי הפרה לפי פקודת רופאי
השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979, ולפי תקנות רופאי השיניים (פרסומת אסורה), התשס"ט-2009.
בין היתר, הובטחה בפרסומות "הצלחת הטיפולים", נעשה שימוש בצילומים ובסרטים של אנשים
המתחזים למטופלים, וכן פרסום "מבצעים" שונים. כמו כן, פרסם הנקבל את עצמו ברדיו, בפרסומת שיש
בה כדי להטעות את הציבור. בתאריך 5.9.2017 נשלח לנקבל מכתב ממשרד הבריאות, בו הוא נדרש
להסיר מהאתר את הפרסומים האסורים, אך הוא לא עשה כן.

2. עוד התברר, כי במרפאה של הנקבל בוצעו טיפולי שיניים תחת סדציה הכרתית (מתונה) וכן טיפולי
שיניים תחת סדציה הכרתית עמוקה, למרות שלא היה בידי הנקבל אישור ממשרד הבריאות לבצע
טיפולים כאלה תחת סדציה.

הקובלנה

3. בעקבות התנהלותו האמורה, הוגשה נגד ד"ר בלן קובלנה מתוקנת ביום 27.3.19, ע"י המשנה
למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, בה נטען כי הנקבל גילה התנהגות שאינה הולמת רופא

מורשה לריפוי שיניים, כאמור בסעיף 45(1) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979.

2

דו"ח ועדת המשמעת

4. הנקבל הודה בפני ועדת המשמעת בעבירות שיוחסו לו, והורשע על סמך הודאתו. ב"כ הצדדים הגיעו
לכלל הסדר טיעון ולפיו, ימליצו בפני ועדת המשמעת להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית
רישיון למשך חדש אחד.

5. לאחר שהוועדה הנכבדה שקלה את מכלול נסיבות המקרה, לרבות העובדה שהנקבל הודה במיוחס לו
בכתב הקובלנה המתוקן, והתחשבה גם בעברו נקי ובהסדר הטיעון שהושג בין הצדדים, החליטה הוועדה
להמליץ להטיל עליו אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך חדש אחד.

6. ב"כ הנקבל ביקש שהוועדה תמליץ על כך שתחילת ריצוי ההתלייה יהיה ביום 20.9.19, כדי שחלק
מההתלייה יחול בתקופת חגי תשרי, כך שהנזק מבחינת הנקבל יהיה קטן יותר. הוועדה ציינה, כי לא
מצאה לנכון להמליץ בפניי להיענות לבקשה האמורה של ב"כ הנקבל.

החלטה

7. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, עת החליטה לאמץ את
הסדר הטיעון שהומלץ על ידי הצדדים ולהמליץ להתלות את רישיונו למשך חדש ימים.

לא מצאתי כל מקום להיענות לבקשה לדחיית ביצוע ההתלייה לעוד שלושה חדשים, כך שחלקה תחול
בחגים. אמצעי ההתלייה הוטל כדי שיבוצע בפועל, ולא כדי שיחול בתקופת חגים בה ממילא, המרפאות
סגורות. הבקשה נדחית.

8. הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ולהתלות את רשיונו של הנקבל, ד"ר יגאל בלן, מלעסוק
ברפואת שיניים למשך חדש אחד, החל מיום 1.7.19.

ניתן היום 11.6.19, ח' סיון תשע"ט.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן