חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר יוסף קפילושניק – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הסתפק באנמנזה אשר נמסרה ע"י המנוחה עצמה ולא בירר כל העובדות עם הצוות הרפואי בטרם מתן הוראה במתן טיפול)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הסתפק באנמנזה אשר נמסרה ע"י המנוחה עצמה ולא בירר כל העובדות עם הצוות הרפואי בטרם מתן הוראה במתן טיפול)

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד שרה שר-לב

ד"ר יוסף קפילושניק
ע"י ב"כ – עו"ד חדווה לוין

1

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 25-13

הקרבל

הנקבל

העובדות

1. ד"ר יוסף קפילושניק (להלן – הנקבל או ד"ר קפילושניק) הנו רופא מורשה ובעל תואר מומחה
ברפואת ילדים, בהמטולוגיה ובהימטואונקולוגיה של ילדים. במועד הרלוונטי לכתב הקובלנה, הוא שימש
כמנהל מחלקת המטולוגיה-אונקולוגיה ילדים בבית החולים סורוקה בבאר שבע (להלן – בית החולים).

2. הילדה

ז"ל (להלן – הילדה) הגיעה ביום 27.7.08 לביה"ח ברזילי באשקלון, עקב

כאבי בטן ובחילות. עם קבלתה נמצא חוסר בטסיות (4000) וחוסר דם (7.8 המוגלובין). התעורר חשד
שהילדה סובלת ממחלת ITP (סוג של מחלת דם), והיא הועברה לביה"ח סורוקה ואושפזה במחלקת
ילדים א'. הנקבל סבר אף הוא כי מדובר במחלת ITP, והמליץ בפני הרופאה התורנית בביה"ח,
שהתייעצה עמו טלפונית, על מתן עירוי IVIG בהתאם לפרוטוקול המחלקתי. זמן קצר לאחר התחלת
העירוי הופיעה תגובה קשה של אי שקט, והעירוי הופסק. מאוחר יותר, באישור כונן המחלקה ד"ר דני
גולן, חודש העירוי, אם כי בקצב איטי יותר.

3. ביום 28.7.08 הגיע הנקבל מיזמתו לבדוק את הילדה, מבלי שדווח לו על השפעות העירוי בלילה
הקודם – על הפסקתו וחידושו – כמפורט לעיל. בשלב מסוים של הביקור, פנה האח לנקבל ושאל אותו אם
ניתן להגביר את קצב עירוי ה- IVIG. הנקבל השיב בחיוב, מבלי שהיה מודע לתופעות הנוירולוגיות
שנגרמו עקב מתן התרופה בקצב המקובל, קודם לכן.

בעקבות הגברת קצב העירוי, שוב נכנסה הילדה למצב של אי שקט, וצוות המחלקה הזריק לה פנרגן.
מצבה של הילדה הלך והדרדר, עד שנפטרה עקב דום לב. בדיעבד, עפ"י הנתונים, האבחנה של מחלת
הילדה במקרה זה הייתה TTP (סוג אחר של מחלת דם).

הקובלנה

3. המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בעז לב הגיש, ביום 18.3.13, קובלנה מתוקנת נגד הנקבל.
בכתב הקובלנה צוין כי הנקבל גילה התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה, כאמור בסעיף 41(1) לפקודת
הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976, בכך:

"שכאשר הגיע לבדוק את המנוחה בבוקר, הסתפק באנמנזה אשר נמסרה על-ידי המנוחה
עצמה ואימה, ולא בירר כל העובדות עם הצוות הרפואי בטרם מתן הוראה לגבי העלאת
קצבמתן הטיפול ב- IVIG".

דו"ח ועדת המשמעת

4. בעקבות הגשת הקובלנה, מונתה ועדת משמעת לדון במקרה, בהרכב: פרופ' ז'ק מישל – יו"ר,
ד"ר ביא ייס עוזיאלי ועו"ד יגאל חיות – חברים.
הנקבל הודה בפני הוועדה במיוחס לו בכתב הקובלנה, וב"כ הצדדים הגיעו להסדר טיעון שלפיו, ימליצו
על מתן אמצעי משמעת של התראה לנקבל.

5. הוועדה ראתה בחומרה את התנהגותו של הנקבל, שעה שנתן הוראה לפעולה רפואית מבלי שברר
לאשורן את כל העובדות עם הצוות הרפואי.

לקולה שקלה הוועדה את הנסיבות כדלהלן: נכונותו של הנקבל לקחת אחריות והודאתו במיוחס לו בכתב
הקובלנה; לא נטען כי מות הילדה נגרם עקב התנהגותו; היעדר עידכון מצד הצוות הרפואי בדבר אירועי
הלילה; חוות הדעת החיוביות אודותיו, כמו גם עברו הרפואי והצבאי, שהיו ללא רבב עד האריוע הנוכחי.

6. הוועדה הגיעה למסקנה כי הסדר הטיעון שהושג בין הצדדים, בנסיבות המקרה, הינו "סביר ומידתי",
ועל כן המלצתם היא להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התראה.

החלטה

7. לאחר שקראתי את חוות הדעת של הוועדה ושקלתי את נסיבות המקרה המצער לאשורן, אף אני סבור
כי הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים אינו בלתי סביר, על פניו, ומן הראוי לאמצו.

אשר על כן, הנני מטיל על הנקבל, ד"ר יוסף קפילושניק, אמצעי משמעת של התראה.

ניתן היום 26.8.13, כ' אלול תשע"ג.
יש להפיץ ההחלטה, כמקובל.

D

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן