חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר יוסף קפלאוי ד"ר רותם אורגד קפלאוי ד"ר לירון הוד קפלאוי – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (נמצאו ליקויים רבים בעקבות בקורות במרפאת השיניים וכן פרסומים באינטרנט של המרפאה.)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (נמצאו ליקויים רבים בעקבות בקורות במרפאת השיניים וכן פרסומים באינטרנט של המרפאה.)
מה חשוב לדעת? נקבל 1- התליית רישיון לחודש נקבלים 2-3- נזיפה
נקבל 1- התליית רישיון לחודש נקבלים 2-3- נזיפה

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד יונתן ברג

1. ד"ר יוסף קפלאוי
2. ד"ר רותם אורגד קפלאוי
3. ד"ר לירון הוד קפלאוי
ע"י ב"כ – עו"ד ערן קייזמן

1

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 18-19

הקובל

הנקבלים

העובדות והקובלנה

1. ד"ר יוסף קפלאוי, ד"ר רותם אורגד קפלאוי וד"ר לירון הוד קפלאוי, הינם רופאי שיניים מורשים
(להלן – נקבלים 1, 2, 3, בהתאמה). השלושה עובדים במרפאת השיניים קפלאוי מדיקל בבני ברק (להלן
— המרפאה), שהינה תאגיד, הנמצא בבעלותה של נקבלת מס. 2. נקבל 1 הוא אביהן של הנקבלות 2 ו- 3.

המרפאה פועלת ללא רישיון של תאגיד, כמחוייב על פי סעיף 3א(א) לפקודת רופאי השיניים [נוסח
חדש], התשל"ט-1979 (להלן – הפקודה).

2. בתאריך 9.1.18 נערכה בקורת במרפאה ונמצאו בה ליקויים רבים, כמפורט בדוח הבקורת מיום
14.1.18 (נספח ב' לכתב הקובלנה). בין יתר הליקויים, נמצא כי אין למרפאה אישור לבצע טיפול שיניים
תחת סדציה, בהתאם לחוזר מינהל הרפואה, וכי הנקבל 1 מבצע טיפולים שכאלה, שלא כדין.

באחד המקרים, לאחר ביצוע טיפול שיניים תחת סדציה ע"י נקבל 1 באחת המטופלות, היא אושפזה בבית
החולים איכילוב בעקבות זיהום במהלך הסדציה.

3. בעקבות מקרה הזיהום, בוצעה ביקורת נוספת במרפאה, ביום 27.6.18, ונמצאו בה ליקויים נוספים,
כמפורט בסעיף 13 לכתב הקובלנה ובנספח ד' לקובלנה. בקורות נוספות שנערכו במרפאה במהלך שנת
2018, העלו אף הן ממצאים בלתי תקינים. בין היתר, נמצא כי בוצעו במרפאה סדציות במהלך כל שנת
2018, למרות התחייבותו של נקבל 1 להפסיק את הסדציות.

עוד עלה במהלך הבדיקה של משרד הבריאות, כי הפירסומים של המרפאה באינטרנט מנוגדים
להוראות סעיף 38 לפקודה ולתקנות.

הקובלנה

5. בעקבות התנהלותם האמורה, הוגשה נגד שלושת הנקבלים קובלנה ביום 23.12.18, ע"י המשנה
למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, בה נטען כי הנקבלים גילו התנהגות שאינה הולמת רופא
מורשה לריפוי שיניים, כאמור בסעיף 45(1) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979.

דו"ח ועדת המשמעת

2

6. לאחר הגשת כתב הקובלנה, מונתה ועדת משמעת לדון בה, בהרכב: ד"ר לנה נטפוב – יו"ר, ד"ר
סמיון בביץ' ועו"ד עירית אלטשולר – חברים. ב"כ הצדדים הגיעו לכלל הסדר טיעון לפיו, הנקבלים יודו
בפני ועדת המשמעת בעבירות שיוחסו להם, ויורשעו על סמך הודאתם. לגבי אמצעי המשמעת שיוטלו על
הנקבלים – הסכימו ב"כ הצדדים כי על הנקבלות 2 ו- 3 יומלץ להטיל נזיפה, ואילו לגבי הנקבל מס. 1
יבקש ב"כ הקובל לגזור התליית רישיון למשך חדשיים, ואילו ב"כ הנקבל יבקש להסתפק בהתליית
רישיון למשך חדש אחד בלבד.

7. הוועדה הנכבדה שקלה את מכלול נסיבות המקרה, לרבות העובדה שהנקבלים הודו במיוחס להם
בכתב הקובלנה, והתחשבה גם בעברם הנקי ובהסדר הטיעון שהושג בין הצדדים. אשר על כן, ממליצה
הוועדה להטיל על כל אחת מהנקבלות 2 ו- 3 אמצעי משמעת של נזיפה, ואילו על נקבל 1 ממליצה
הוועדה להטיל אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך חדש אחד.

החלטה

8. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, עת החליטה לאמץ את
הסדר הטיעון שהומלץ על ידי הצדדים.

9. הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ולהתלות את רשיונו של הנקבל 1, ד"ר יוסף קפלאוי, מלעסוק
ברפואת שיניים למשך חדש אחד, החל מיום 2.2.200.

כמוכן, הנני מטיל על הנקבלת 2, ד"ר רותם אורגד קפלאוי, ועל הנקבלת 3, ד"ר לירון הוד קפלאוי,
אמצעי משמעת של נזיפה.

ניתן היום 23.12.19, כה כסלו תש"פ.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל

<

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

י

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן