חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר יחיאל זיו – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (לא הגיב לפניות חוזרות של משרד הבריאות בענין תלונה נגדו)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (לא הגיב לפניות חוזרות של משרד הבריאות בענין תלונה נגדו)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון לחמש שנים
התליית רשיון לחמש שנים

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ע"י ב"כ – עוד שרה שר-לב, עו"ד שני בצלאל

ד"ר יחיאל זיו
ללא הופעה

בעניין שבין:

העובדות

לבין:

ה ח ל ט ה

הקובל

הנקבל

1. ביום 16.12.10 הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בועז לב, קובלנה כנגד ד"ר יחיאל זיו,
(להלן – ד"ר זיו או הנקבל). פרטי הקובלנה

שבמהלכן

רופא שיניים מורשה, שמענו
מתייחסים לטיפול שורש שביצע הנקבל ביום 28.10.08 במטופלת, הגב'
נשברה המחט בתוך השודש. הנקבל סגר את השודש ע"י סתימה זמנית ולא הוציא את המחט. לאחר
הטיפול חזרה המטופלת לביתה, כשהיא סובלת מכאבים ונפיחות במקום הטיפול, והיא נזקקה לטיפול
לתיקון המעוות, אצל רופא שיניים אחד.

המטופלת פנתה לנקבל ובקשה לקבל ממנו את כרטיס הטיפולים, אך הנקבל לא איפשר לה לקבלו.
היא פנתה בתלונה למשרד הבריאות נגד הנקבל, וגם שם ניסו לקבל ממנו מענה לתלונה שהוגשה כנגדו –
אך ללא הועיל. מחומר הראיות עולה, כי ד"ד עמליה מוטשניק מהאגף לאבטחת איכות במשרד הבריאות

פנתה לנקבל לא פחות מחמש (!) פעמים ובקשה את תגובתו לתלונה – אך הלה לא הגיב לאף פנייה.

2. במצב דברים זה, הוגשה, כאמור, קובלנה כנגד ד"ר זיו, על כך שגילה התנהגות שאינה הולמת מורשה
לריפוי שיניים, לפי סעיף 45(1) לפקודת רופאי השיניים, והפר הוראות חוק זכויות החולה, כאמור בסעיף

45(7) לפקודה.

דיוני ועדת המשמעת

3. ועדת המשמעת שהתמנתה לדון בקובלנה – ד"ר שלמה זוסמן, יו"ר, ד"ר אריקה אמיר ועו"ד יגאל חיות
– קיימה שלוש ישיבות, שלאף אחת מהן לא טרח הנקבל להתייצב. הנקבל מסר לוועדה, באמצעות
מזכירות הוועדה, כי הוא חולה סרטן, אך לא צירף שום מסמכים המאשרים את דבר מחלתו. בתום
הישיבה הראשונה, קבעה הוועדה כי על הנקבל להמציא לישיבה הבאה תיעוד רפואי בדבר מצבו העדכני.

לישיבה השנייה שוב לא התייצב הנקבל, ואף לא טרח לשלוח את התיעוד הרפואי בדבר מצב בריאותו.

7. לפיכך, החלטתי לאמץ את המלצת הוועדה, בחלקה ולהתלות את רשיונו של הנקבל לעסוק ברפואת
שיניים למשך חמש שנים. תוקף ההחלטה – מיום 1.2.12.

מאחר וקיים, בעיניי יותר מחשש סביר כי הנקבל ינהג בצו התליית הרשיון באותו זלזול ועזות מצח כפי
שנהג כלפי הרשויות בעבר – בחינת אני ואפסי עוד הנני ממליץ כי הרשויות יוודאו אכיפתו של צו זה
במלואו, וכן ידאגו לפירסומו של הצו ברבים.

ניתנה היום 26.12.11, ל' כסלו התשע"ב.

המזכירות תעביר לצדדים העתק החלטה זו.

..

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן