חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר יצחק אסא – כתב אישום פלילי . ועדה לפי סעיף 44 א'

תיאור הליך: כתב אישום פלילי . ועדה לפי סעיף 44 א' (ועדה מיוחדת לפי סעיף 44 א' ,כדי שתחליט על צעדים מידיים בגין  עבירות מין חמורות ביותר שבוצעו במטופלים)
פירוט אמצעי משמעת: כתב אישום פלילי . ועדה לפי סעיף 44 א' (ועדה מיוחדת לפי סעיף 44 א' ,כדי שתחליט על צעדים מידיים בגין  עבירות מין חמורות ביותר שבוצעו במטופלים)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 6 חודשים
התליית רישיון ל- 6 חודשים

444

הנדון : דייר יצחק אסא

המנהל הכללי

N

המנהל הכללי

משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

thy

Director General

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

מכתבך במייל מיום 28.9.14

מקבל ומאשר את המלצות הוועדה.

mankal@moh.health.gov.il

+

העתק: עו"ד מירה היבנר-הראל, היועצת המשפטית

)!

טל: 02-5081309 פקס: 02-5655966

כ"ז בתשרי התשעייה
21 אוקטובר 2014
סימוכין: 76131814
(במענה: ציין סימוכין)

בברכה,

www.health.gov.il

ארנון אפק

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081309 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן