חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר ישראל לוין – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
שם פרטי: ישראל
שם משפחה: לוין
שם מלא: ישראל לוין
תחומים: רופאי שיניים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: רמת גן
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מס' רישיון: 2-3910
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 1984/10/04
מה חשוב לדעת? התליה שישה חודשים
התליה שישה חודשים

שלום רב,

ישראל

הנדון: דייר ישראל לוין

אל: עוייד לירון קריספין בוקר, מנהלת בתי הדין למשמעת

44444

לשכת משנה למנהל הכללי
משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

משנה למנהל הכללי

סימוכין: המלצת וועדה מתאריך 11/11/2021

Associate Director General

הנני מאשר המלצת הוועדה מתאריך 11/11/2021.

mmancal@moh.health.gov.il

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

נייד בכסלו, התשפייב
18 נובמבר 2021

אסמכתא: 1144910121
(במענה, נא ציינו מספרנו)

בכבוד רב,

12

דייר ספי מנדלוביץ
המשנה למנהל הכללי

www.health.gov.il

Associate Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן