חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר כמאל טאנוס – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התליה עשרים וארבע (24) חודשים
התליה עשרים וארבע (24) חודשים

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד תומר דגני חנית

דר' כמאל טנוס

ע"י ב"כ – עו"ד א' פלדמן וע' ברבש

העובדות

1

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 15-22

הקובל

הנקבל

1. ד"ר כמאל טנוס הוא רופא שיניים, שמענו בעיר רמלה (להלן – דר' טנוס או הנקבל).

2. הנקבל החזיק בשלושה חשבונות ברשת החברתית פייסבוק, בהם פרסם, בתפוצה נרחבת מאד, במהלך
השנים 2017-2020, דברי הזדהות, שבח, תמיכה ואהדה, כלפי ארגון החמאס ובשבח מעשי טרור.

בין היתר, כתב הנקבל בפרסומים שכתב לגבי עימאד מורנייה, כי: "עימאד הוא החלומות של פלסטין",
וכי: "הצבא שלכם יתמוטט תחת רגליו של עימאד מורנייה". בהזדמנות אחרת כתב הנקבל באילו
המלים: "… היום אנחנו קרובים יותר לשחרור. מצדיע לאלו שמתכוננים להכנס לגליל". הנקבל
התייחס גם "לחיסולה" של מדינת ישראל, וכתב על "הסרת ישראל מן היקום", ועוד כיו"ב פרסומי
שטנה כלפי מדינת ישראל ועצם קיומה, לא פחות מ- 32 פרסומים בסה"כ.

3. במהלך התקופה הנ"ל, נעצר הנקבל ונחקר בשרות הביטחון הכללי בגין מעשיו הבלתי חוקיים, והוזהר
כי עליו לחדול מהם. למרות האזהרות, המשיך הנקבל בפעילותו האמורה, ולא חדל ממעשיו.

פסיקת בית המשפט

4. נגד הנקבל הוגש כתב אישום לבית משפט השלום ברמלה, בו יוחסו לו עבירות של הסתה לטרור, לפי
סעיף 24(ב) לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016 (שתי עבירות); וגילוי הזדהות עם ארגון טרור –
לפי סעיף 24(א) לחוק הנ"ל (ריבוי עבירות).

עבירה

5. הנאשם הודה באשמות שיוחסו לו, ונשלח לתסקיר קצין מבחן, "ואין לומר כי הוגש בפניי תסקיר
חיובי", כקביעת שופט השלום המלומד. בגזר הדין, מיום 12.5.22, קבע בית המשפט כדלהלן:

"אין להקל ראש כלל ועיקר בכל גילוי של יצירת אווירה מתסיסה המעודדת טרור ואלימות,
משום שקיימת סבירות של ממש, כי פרסומים דוגמת אלו שפרסם הנאשם, עלולים לגלוש
המשא אל תחום המעש, אם ימצאו אחיזה באוזניים קשובות".

6. אשר על כן, החליט בית המשפט לגזור על הנאשם ענש של 16 חדשי מאסר בפועל, ועוד שישה חדשי
מאסר ע"ת. נקבע כי תחילת ריצוי ענש המאסר בפועל – ביום 26.6.22. הנקבל טרם החל לרצות את
עונשו, שכן עפ"י הודעת הצדדים החליט ביהמ"ש על עיכוב ביצוע העונש עד החלטה בערעור, שאמור
להשמע ביום 31.10.22.

הקובלנה

7. בעקבות התנהגותו המפורטת לעיל, הוגשה ביום 31.3.22, קובלנה כנגד הנקבל, על כך שנהג בדרך
שאינה הולמת רופא מורשה, כאמור בסעיף 45(1) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979
וכן הורשע בעבירה פלילית, עבירה לפי סעיף 45(5) לפקודה.

דוח ועדת המשמעת

8. לאחר הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדת משמעת על מנת לדון בה, בהרכב: דר' ודים
פיקובסקי – יו"ר; דר' אבי פישמן ועו"ד רות הורן – חברים. לאחר שהנקבל הודה באשמה והורשע
בעבירות שיוחסו לו בכתב הקובלנה, הציגו ב"כ הצדדים את עמדתם לגבי אמצעי המשמעת הראוי במקרה

זה.

9. ב"כ הקובל ביקש להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של ביטול הרישיון לעסוק ברפואה, נוכח מעשיו
החמורים והמתמשכים, למרות שהוזהר פעמיים לחדול מהם. ב"כ הנקבל ביקש שלא להתלות כלל את
רישיונו של הנקבל, בשים לב לעברו הנקי ולכך שפעל מתוך "סערת רגשות". הנקבל יליד 1969, נשוי
ואב לשלושה.

10. בדוח שהגישה ביום 15.8.22, מציינת הוועדה, בין היתר, כדלהלן:

"מדובר בהתנהלות המעידה על כך שבנקבל לא מתקיים תנאי בסיסי הנדרש לקבלת רישיון
לעסוק בריפויי שיניים, שהרי כאמור, אדם הגון לא מעודד מעשי רצח וטרור ואף לא תומך
בחטיפת אנשים או בחיסולה של המדינה. מעשיו של הנקבל פוגעים בכבוד המקצוע ובאמון
הציבור ברופאים".

בבואה להמליץ על העונש לו ראוי הנקבל, ציינה הוועדה את חומרת מעשיו, שנמשכו לאורך זמן. הוועדה
שקלה גם את הנסיבות האישיות של הנקבל, כפי שפורטו ע"י באי כוחו, והמליצה להתלות את רישיונו
למשך 24 חדשים. עוד ציינה הוועדה, כי: "ככל שייגזר על הנקבל לרצות מאסר בפועל, תקופת המאסר
בפועל לא תובא במניין תקופת ההתלייה".

החלטה

11. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה חמורה זו, הן לחומרה
והן לקולה, והטילה על הנקבל אמצעי משמעת של התליית רישיונו לתקופה ראויה. במעשיו הנלוזים פגע
הנקבל קשות באינטרסים של מדינת ישראל, תוך שהוא מנהל מסע הכפשה והסתה כנגדה, בניגוד לחוק.

הנקבל אף לא שעה לאזהרות שהוזהר לחדול ממעשיו פעם ופעמיים וזו בהחלט נסיבה מחמירה,
בנסיבות העניין.

12. אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה ולהתלות את רישיונו של הנקבל, דר' כמאל
טנוס, מלעסוק ברפואה למשך 24 חדשים. תקופת ההתלייה תחל לאחר שיסיים לרצות את תקופת
מאסרו, ככל שייגזר עליו על ידי ביהמ"ש העליון.

ניתן היום 2.9.22, ו' אלול התשפ"ב.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן